Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje 16. a 17. mája 2022 konferenciu Obnoviteľné zdroje energie 2022. V hoteli Atrium v Novom Smokovci sa stretli odborníci z viacerých odvetví, aby si odovzdali najnovšie poznatky na tému „Znižovanie emisií skleníkových plynov.“

 

konferencia obnovitelne zdroje 1

Foto: Na snímke Média manažérka Ing. Eva Kuzmová s odborným garantom konferencie Prof. Ing. Dušanom Petrášom, PhD.

 

Na podujatí sa zúčastnili aj členovia tímu vydavateľstva MEDIA/ST, aby priniesli svojim čitateľom najnovšie poznatky z tejto oblasti, o ktorých vás budeme na našich webových portáloch a v printových magazínoch priebežne informovať.

Program konferencie je rozdelený do piatich monotematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie. Slnečnú, geotermálnu, energiu bioprostredia a biomasu a ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom. Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.

 

konferencia obnovitelne zdroje 3 konferencia obnovitelne zdroje 2

Foto: Prezentácia titulov Vydavateľstva MEDIA/ST na konferencii

Počas prvého dňa konferencie vystúpila s prednáškou na tému Investičná pomoc pre zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov aj riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Kvetoslava Šoltésová. Vedúci oddelenia poradenstva projektu SIEA Michal Ilovič zase odprezentoval aktuálne informácie o projekte Zelená domácnostiam. Odborným garantom celého podujatia je Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Katedry technických zariadení budov.

ZDIEĽAJTE NÁS