Biomasa

pelety m

Do biomasy určenej na energetické využitie sa vkladajú veľké nádeje.

biomasa m

Biomasa sa ako ekologický zdroj energie v posledných rokoch stala ekonomicky a ekologicky výhodnou alternatívou k tradičným zdrojom energie vyrábaných z fosílnych palív.