Biomasa

Do biomasy určenej na energetické využitie sa vkladajú veľké nádeje.

Biomasa sa ako ekologický zdroj energie v posledných rokoch stala ekonomicky a ekologicky výhodnou alternatívou k tradičným zdrojom energie vyrábaných z fosílnych palív.