biomasaNielen v „ekologicky zmýšľajúcich" krajinách ako sú Rakúsko, Švédsko, Nórsko či Dánsko, aj u nás na Slovensku si nachádza vykurovanie biomasou svoje miesto.

Vykurovanie biomasou je možné realizovať v každom type objektu od rodinného domu cez materskú školu a škôlku, penzión či hotel, bytový dom až po centrálne kotolne na sídliskách. Vykurovať biomasou sa dá i v meste či obci, v novostavbe i staršom, rekonštruovanom objekte. Pri zvážení všetkých pre a proti v konkrétnom prípade často vyjde práve biomasa ako najvhodnejšia i ekonomicky najvýhodnejšia alternatíva. Základná charakteristika biomasy hovorí, že biomasa je chemicky zakonzervovaná slnečná energia. Tento zdroj energie má obnoviteľný charakter. Jej prednosťou v porovnaní s fosílnymi palivami je neutralita emisií CO2 – pri spaľovaní dôjde k produkcii rovnakého množstva CO2 ako spotrebuje rastlina pre svoj rast. Veľký význam má využívanie biomasy i z hľadiska emisii síry a obmedzovania tzv. kyslých dažďov.

Pojem biomasa

Z hľadiska využitia biomasy v spaľovacích zariadeniach pre vykurovanie sa za pojmom biomasa skrýva drevná hmota vo forme palivového (kusového) dreva, drevnej štiepky alebo ušľachtilých palív vyrábaných na báze drevného odpadu, ako sú pelety a brikety. Pelety majú vysokú výhrevnosť (16-18 MG/kg), dobre sa skladujú a umožňujú kotlom automatickú prevádzku. Vyrábajú sa lisovaním z pilín, bez pridania chemických prísad ako sú tmely či spojivá. Majú tvar valčekov s priemerom 6 mm a dĺžkou 25-30 mm. Pri správnom spaľovaní horí toto palivo prakticky bez dymu, ľahko sa zapaľuje, nešpiní pri manipulácii a tvorí len málo popola. Drevný popol obsahuje dusík, vápnik, horčík, hydroxid draselný, oxid kremičitý, kyselinu fosforečnú a stopové prvky. Je možné ho použiť ako prírodné hnojivo. Drevná štiepka je palivo pripravené naštiepkovaním drevnej hmoty na požadované rozmery. Veľmi dôležitým faktorom je vlhkosť takto pripraveného paliva. Má náročnejšie požiadavky na skladovanie a vzhľadom k vlastnostiam (nižšia výhrevnosť, menšia objemová, resp. sypná hmotnosť) vyžaduje v porovnaní s peletami väčší priestor na uskladnenie a častejšie plnenie skladu.

Občasná obsluha

V povedomí širokej verejnosti sa ešte často spája zariadenie na vykurovanie biomasou s názorom, že ide o zložité technologické zariadenie, vyžadujúce si veľa priestoru, ktoré je náročné na obsluhu, manipuláciu s palivom, popolom a ďalšie nepríjemnosti s tým spojené. Ibaže technický pokrok sa nezastavil a moderné zariadenia na spaľovanie biomasy predstavujú spoľahlivé automatické zariadenia s vysokým komfortom obsluhy (tzv. občasná obsluha) a minimálnymi požiadavkami na údržbu. Na niekoľkých príkladoch zrealizovaných zdrojov tepla na biomasu môžeme ukázať, že vykurovať peletami či drevnou štiepkou je zmysluplné aj v našich podmienkach.

Biomasa v srdci Demänovskej doliny

Demänovská dolina je najnavštevovanejšou lokalitou Nízkych Tatier. Ideálne lyžiarske terény, svetoznáme jaskyne, možnosť letnej turistiky, prekrásna fauna a flóra doplnená vhodnými klimatickými podmienkami dávajú tejto oblasti príležitosť pre rozvoj turistického ruchu. Pri rekreačných zariadeniach v tejto lokalite sa kladie dôraz nielen na kvalitu služieb a komfort, ale aj na prijateľnú cenu. Zásadnou zmenou v rozsahu a kvalite ponúkaných služieb prešiel aj Penzión Energetik, ktorý dnes disponuje ubytovacou kapacitou 38 lôžok. Penzión dal príležitosť biomase – príprava tepla a teplej vody bola pôvodne zabezpečovaná elektrickým ohrevom. Počas rekonštrukcie došlo v tomto smere k zásadnej zmene. Pôvodný zdroj tepla bol nahradený kotlom s výkonom 150 kW, ktorý je v penzióne využívaný na výrobu tepla a prípravu teplej vody spaľovaním peliet. Pre uskladnenie peliet bol vedľa kotolne vytvorený priestor s rozmermi 4 × 4 m. Na dne skladového priestoru bolo inštalované automatické zariadenie na dopravu peliet – tzv. pružinové miešadlo a závitový dopravník. Zásobovanie hotela peletami je zabezpečené cisternou, z ktorej je palivo do skladu prepravené fúkaním. Kotol je vybavený reguláciou BioControl 3000, ktorá okrem samotnej regulácie činnosti celého technologického zariadenia, reguluje aj tri vykurovacie okruhy a ohrev teplej pitnej vody. Tým je zabezpečená maximálna optimalizácia spotreby energie v závislosti od momentálneho využitia kapacít ponúkaných penziónom. Penzión tak ušetrí na každom vyrobenom KJ tepla z peliet.

TEXT: Sláva Štefancové v spolupráci s Ing. Janou Krchovou
FOTO: Archív firmy Herz

Viac sa dočítate na stranách 74-79

Tento článok vyšiel v publikácii EKObývanie/bydlení 2013

 

{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/vyuzitie_biomasy_v_hoteloch/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS