peletyO tom, ako sa organická hmota rastlinného pôvodu môže stať alternatívnym obnoviteľným zdrojom energie nám porozprával Jiří Kosinka, konateľ firmy Pest Control Corporation.

Riešením zníženia vplyvu energetiky na životné prostredie sú nové technológie, ktoré by mali zabezpečiť využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Takýmito modernými nosičmi sú pelety. Ako sa vyrábajú?

Pelety sa vyrábajú v peletovacích lisoch. Mierne vlhký materiál sa pri stlačení medzi valcami a matricou tlačí do kónickej diery v matrici, pričom sa uvoľní spojivo (lignín) obsiahnuté v materiáli a dôjde k spojeniu do pelety. Proces je veľmi jednoduchý a rýchly. Nepridávajú sa pri ňom žiadne umelé spojivá! Pre skvalitnenie peliet z materiálov, ktoré majú nižšiu výhrevnosť (slama, plevy), sa často primiešavajú materiály s veľkou výhrevnosťou ako slnečnica, repka a podobne.

Ktoré druhy materiálov sú na peletovanie najvhodnejšie?

Najčastejšie sa používajú drevené a agro materiály. Najpoužívanejšími sú smrekové a borovicové piliny, zvyšky pilín či zvyšky zo stolárskej dielne. Agro materiály sa často spracovávajú priamo po zbere, keď majú optimálnu vlhkosť (slama a seno 10 %, repková slama 5 %, zvyšky semien z repky 5 %). Olejniny ako repka, slnečnica, mak sú veľmi mastné a dajú sa väčšinou peletovať aj pri nízkej vlhkosti. Papier sa drví a peletuje zmiešaním s mokrým drevom priamo z píly, a to v pomere 50:50. Konský či králičí trus sa tiež dajú veľmi dobre peletovať, a to za účelom vykurovania alebo predaja hnojiva. Lisy radu JGE dokážu vyrábať aj kŕmne zmesi.

 

Aké sú výhody peliet v porovnaní s briketami alebo palivovým drevom?

Pelety sú veľmi vhodné pre spaľovanie vo všetkých druhoch kotlov. Nie je nevyhnutné používať len kotol na pelety, môžu sa spaľovať v akomkoľvek kotli.

Peletovanie je rozšírené v USA, Nemecku, Rakúsku, Švédsku či Dánsku, pričom kvalita peliet je vo viacerých štátoch predpísaná normami. Je tomu tak i v

Českej a Slovenskej republike?

Nie, normy nie sú povinné.

Prečo peletovať na lisoch značky Green Energy?

Lis má celý rad ochranných prvkov, ktoré zaistia plynulý chod stroja, a tým aj veľmi jednoduchý priebeh peletovania. Prúdová poistka v elektroinštalácii MELLER, ktorú používame, zaistí ochranu motora pri zmene peletovaného materiálu (prechod zo slamy na drevo). Pri iných značkách to väčšinou znamená spálenie vinutia motora. Valce i matrice sú vyrobené z ocele, ktorá je pre peletovanie najvhodnejšia a sú opatrené úpravami, ktoré zaistia veľkú ochranu lisu pri vniknutí cudzieho materiálu do lisovacej komory (pri extrémne tvrdých materiáloch je ohrozená prevodovka lisu). Používame motory LENZE, ktoré sú overené praxou a vydržia peletovať aj pri veľmi veľkom zaťažení (bežný motor trpí poklesom otáčok a vyrába pelety zlej kvality, alebo sa dokonca zastaví, čo môže viesť k spáleniu vinutia motora).

Dnes máme k dispozícií spoľahlivé technológie, ktoré umožňujú spaľovanie všetkých druhov biomasy s vysokou účinnosťou. Aký je výkon koltov na spaľovanie peliet?

Model AGRO KOTOL UNIVERSAL je určený pre spaľovanie širokej škály peliet, a to ako agro peliet, tak drevených peliet. Je vybavený super agro horákom, ktorý je konštruovaný tak, aby dochádzalo k dôkladnému horeniu peliet, a to pri používaní rôznych druhov materiálov. Obsahuje celkom 33 vzduchových trysiek v ôsmich radoch, ktoré zaručujú prehorievanie aj toho najhoršieho materiálu. Na kotle si môžete sami naprogramovať dobu prikladania do slimákového dopravníka, množstvo peliet na jedno priloženie alebo časový odstup medzi nakladaním. Navyše môžete regulovať množstvo prúdiaceho vzduchu do horáka, a tým zaistiť optimálne vyhorenie. Vďaka týmto možnostiam môžete v super horáku spaľovať celý rad materiálov a keď budete vyrábať iný druh peliet, jednoducho si zmeníte nastavenie a zaistíte vynikajúce spaľovanie.

Regulácia pomocou SUPER AGRO HORÁKA je jednoduchá a intuitívna. Regulujete pomocou riadiacej jednotky – mikroprocesora. Na rozdiel od iných kotlov na trhu môžete regulovať všetky nastaviteľné hodnoty ako množstvo paliva na jedno naloženie, časový interval posunu slimáka, otáčky ventilátora, upravovať prívod vzduchu, minimálnu teplotu ohrevu vody, maximálnu teplotu ohrevu vody, prevádzku spánku na letné obdobie či možnosť pripojenia na vnútorný termostat.

AGRO KOTOL UNIVERSAL spáli všetky druhy peliet, ktoré môžete vyrobiť na lisoch Green Energy PROFI.

Text: Sláva Štefancová
Foto: Česká peleta, archív redakcie

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2012

 

{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/peletovanie/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS