EKO exteriér

Kľúčovým z hľadiska budovania cyklistickej infraštruktúry je vytvorenie dostatočne kvalitatívne aj kvantitatívne dimenzovanej siete mobiliáru pre cyklistov.

Negatívne správy na nás chŕlia média každým dňom. Nesmieme ale zabúdať aj na mnoho pozitívnych správ, informácií a aktivít, ktoré sa popri ostatných udalostiach často stratia v množstve ostatných.

Od prvého decembra 2021 vznikne na Slovensku nová prírodná rezervácia Pralesy Slovenska. Za chránené územia bude vyhlásených 76 lokalít, ktoré sa nachádzajú na území celej SR.

Dni sa postupne skracujú a prirodzeného svetla je čoraz menej. Našťastie si vieme okolitý interiér i exteriér ozdobiť celoročnými i sviatočnými svetelnými dekoráciami.

Práve prebieha mesiac úcty k starším. Tých si môžeme uctiť aj tým, že ich podporíme v aktívnom živote. Napríklad také posilňovne v prírode majú množstvo benefitov.

V dôsledku zvýšeného počtu obyvateľov a technologického rozvoja, ktorý mení spôsob nášho života, je udržateľnosť našej planéty ohrozená viac ako kedykoľvek predtým.

Stromy sú pľúca prírody. Zatiaľ čo si užívame ich krásu, tieň a plody ich existencie, oni ticho pracujú na čistení vzduchu.

Vďaka biodiverzite – rozmanitosti života na Zemi, je naša planéta obývateľná a krásna. Mnohí z nás v prírode vyhľadávajú pookriatie, inšpiráciu alebo oddych.