EKO exteriér

Ekológia je dnes jednou z kľúčových tém, o ktorej sa pravidelne diskutuje. Starostlivosť o životné prostredie je veľmi dôležitá nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie.

Pri príležitosti svetového dňa minerálov, ktorý sa každoročne oslavuje 12. mája, záujemcom o túto tému ponúkame rozprávanie Mgr. Martina K. zo spoločnosti Envi - CARE GR.

Na dlho nevyužívanom pozemku v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves bol vybudovaný nový multifunkčný park.

Už od roku 1970 si 22. apríla na celom svete pripomíname Medzinárodný Deň Zeme.

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili súťažný projekt - Cenu Slovenskej republiky za krajinu.

Iniciatíva Ministerstva životného prostredia SR označila rok 2022 za rok Čistého Slovenska. Jeho cieľom bude spojiť občianske aktivity dobrovoľníkov, jednotlivcov i skupín so zámerom vyčistiť našu krajinu od odpadu.

Cieľom národnej súťaže ENVIROMESTO 2021 je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku.

Záujem o vegetačné strechy sa z roka na rok zvyšuje, zelená infraštruktúra má v súvislosti s klimatickými zmenami veľký potenciál.