Projekt SKY PARK prináša do Bratislavy novú kvalitu mestskej architektúry a zásadnú zmenu prístupu k verejnému priestoru. Návrh celosvetovo uznávanej architektky Zahy Hadid ponúkol k originálnej architektúre aj správnu mierku zelene k plánovanej výstavbe. Systémové riešenia Dörken sa uplatnili na dvoch najcharakteristickejších prvkoch celej stavby – na parku a na fasáde.

 

dorken 3

 

SKY PARK pozostáva z troch výškových rezidenčných budov s 31 nadzemnými podlažiami, modernej mestskej rekreačnej zóny a dvoch administratívnych budov. Jeho súčasťou je aj renovovaná Jurkovičova Tepláreň. Jedna z posledných pamiatok na zlatý vek priemyslu v Bratislave bude slúžiť na coworking.

Večne zelené plochy

Na terénnych úpravách i skladbe flóry si developer dal záležať. Výsadba bude druhovo pestrá. Spoločným menovateľom je rozmanitosť od vyšších stromov cez nižšie viackmenné polo stromy až po krásne kvitnúce trvalkové záhony v kombinácii s rôznymi cibulovinami. Ľudia si budú môcť oddýchnuť na trávnatých plochách s drobnými prevýšeniami či v oddychových zónach.

Udržať zeleň v dobrej kondícii na intenzívnej vegetačnej streche pomôže zhotovenie hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy pomocou systému DELTA®-FLORAXX TOP. Správne zhotovenie hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy je podstatné na zadržanie určitého množstva vody pre udržanie optimálnej vlhkosti substrátu. To zabezpečí správny rast stromov, trvaliek a trávnika. Nadbytočné množstvo vody zároveň prepustí do nižších vrstiev, ktoré túto vodu odvedú. DELTA®- FLORAXX TOP je dvojvrstvová hydroakumulačná a drenážna fólia s natavenou filtračnou geotextíliou pre vegetačné strechy. Výrobok sa vyznačuje vysokou hydroakumulačnou schopnosť až 7 l/m² pri relatívne nízkej výške nopov len 20 mm, vysokou drenážnou kapacitou a vysokou pevnosťou v tlaku, až 200 kN/m².

 

dorken 1

dorken 4

 

Pohľady z veží na strechy nižších budov nad úrovňou terénu budú vďaka zeleným strechám tiež mimoriadne príjemné. Na zhotovenie ochrannej a drenážnej vrstvy na extenzívnej vegetačnej streche administratívnej budovy a tiež ako dodatočná drenážna vrstva pod štrkovou vrstvou v parku sa použil systém DELTA®-TERRAXX. Je to ochranný a drenážny systém pre vegetačné, pochôdzne a pojazdné strechy. V skladbe extenzívnej vegetačnej strechy s vyššou vrstvou substrátu slúži ako ochranná, filtračná a vsakovacia vrstva. Jadro tvorí nopová vrstva z polyetylénu s vysokou hustotou s výškou nopov 9 mm, na ktorej je natavená netkaná filtračná geotextília z polypropylénu. Výhodou fólie DELTA®-TERRAXX v skladbe vegetačnej strechy je jej vysoká drenážna kapacita a vysoká pevnosť v tlaku až 400 kN/m2.

 

dorken 5

 

Fasáda starnúca do krásy

Odvetraná fasáda je tvorená kombináciou hliníkovej prevetrávanej fasády a exoskeletu zo špeciálneho GRC betónu vystuženého skleneným vláknom. Komplexnosť prvkov na fasáde si žiadala spoľahlivé zabezpečenie ochrany nadčasovej fasády pred vodou.

Pri výbere hydroizolačného systému na odvetranej fasáde všetkých troch bytových veží SKY PARKu bolo potrebné splniť štyri zásadné požiadavky: protipožiarnu odolnosť, UV stabilitu materiálu pri otvorených škárach, odolnosť proti vetru a difúznu otvorenosť. Ako vhodné riešenie sa tu ukázalo použitie difúznej fólie DELTA®-FASSADE S (nové označenie DELTA®-FASSADE 50) ktorá v kombinácii so špeciálnou páskou DELTA®-TAPE FAS 60splnila všetky požadované vlastnosti. DELTA®- FASSADE S je difúzna a vysoko UV odolná fasádna hydroizolačná fólia pre odvetrané fasády s obkladom s otvorenými škárami až do šírky 50 mm a podielom škár do 50 % z plochy. Vodotesné povrstvenie špeciálnej textílie a dlhodobá UV-odolnosť zabezpečujú spoľahlivú ochranu tepelnej izolácie z vonkajšej strany. Hodnota Sd len 0,02 m umožňuje odparenie prípadnej vlhkosti z konštrukcie.

Viac informácií: www.dorken.sk

 

ZDIEĽAJTE NÁS