Príklady z praxe

zelena linka veľká

Už tretí rok funguje na Slovensku Zelená linka, ktorú zriadilo Ministerstvo životného prostredia. Ľudia na ňu môžu nahlasovať podnety súvisiace s environmentálnou kriminalitou alebo iné informácie týkajúce sa ochrany a poškodzovania životného prostredia.

hotel grecko 4 veľká

Architektúra tohto pôsobivého hotelového rezortu predstavuje harmonické prepojenie bohémskeho a súčasného dizajnu s jedinečnosťou a organickosťou prírodného prostredia.

biofilia outdoor lopty uvod

Človek a príroda. Vzájomné puto, ktoré je v nás pevne zakorenené už od nepamäti. V prírode čerpáme energiu, chodíme si oddýchnuť a odpútať sa od hektiky, stresu a povinností.

sedenie

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sedacie vaky sú obľúbené naprieč generáciami. Deti sa na nich hrajú, dospelí oddychujú a seniori si prečítajú knihu.

brikety 2 uvod

Stredoškolský program Aplikovaná ekonómia rozvíja na slovenských stredných školách nielen finančnú gramotnosť a podnikavosť, ale aj praktické zručnosti.

výročie časopisy 1 uvod

Už od roku 2003, teda tento rok presne 20 rokov, vychádza magazín Ekobývanie/bydlení. Ide o jeden z obľúbených titulov vydavateľstva MEDIA/ST. Magazín sa špecializuje na prezentáciu stavieb, rekonštrukcií a zariaďovania bývania v súlade so zásadami udržateľnosti, efektivity bývania rešpektujúc zdravie, komfort a estetické hodnoty života.

for therm

Jak na úsporné a ekologické bydlení, to zjistí návštěvníci unikátního souběhu veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM, které se konají ve dnech 9. až 11. února 2023.

reuse bratislava kolo 3

Máte doma veci, ktoré už nepoužívate, napriek tomu, že sú funkčné? Rozmýšľate čo s nimi urobiť? Hlavné mesto Bratislava v súčinnosti na schválenú Stratégiu nakladania s odpadmi s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026 otvorilo centrum opätovného použitia vecí KOLO.