Našim klientom ponúkame niekoľko overených možností spolupráce.


Plošná inzercia – jej najväčšou prednosťou je absolútna voľnosť inzerenta v obsahovom aj v grafickom stvárnení odovzdávaného reklamného posolstva. Prijímame hotové inzertné vizuály (najčastejšie vo formáte tlačového pdf). V prípade potreby však naše grafické štúdio dokáže vyhotoviť inzertný vizuál podľa návrhu klienta z dodaných podkladov. Naši klienti väčšinou využívajú celostranové formáty inzercie (227 × 297 mm), ktoré zvyčajne umiestňujeme na pravú stranu, za redakčný text, alebo PR článok toho istého klienta. Dá sa vytvoriť aj polstranový formát inzercie na šírku alebo na výšku. V takomto prípade však nemôžeme garantovať, že inzercia bude umiestnená na strane samostatne, alebo že bude na pravej strane.


PR článok
– kombinuje text s výpovednou silou fotografií, schém, vizualizácií, náčrtov. Umožňuje inzerentovi písať o svojom produkte alebo technológii a doložiť k textu dokumentačné alebo ilustračné obrázky. Grafickú úpravu PR článku určuje redakcia po dohode s klientom tak, aby zapadla do celkového layoutu publikácie. Na jednu stranu PR článku sa zvyčajne zmestí 2 000 až 2 500 znakov textu (s medzerami) a približne dve fotografie. Najmenší rozsah PR článku je jedna strana. Pri článkoch s väčším rozsahom poskytujeme výrazné zľavy a máme možnosti kombinovať komerčné strany s redakčnými materiálmi.


Redakčný článok
– najčastejšie je zameraný na absolútne novinky o produktoch a technológiách na trhu. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť čitateľom aspoň prvotnú informáciu o novom trende, plní teda akúsi osvetovú funkciu. Redakčný článok nemá reklamný charakter a zvyčajne si ho vyžiada redakcia na základe poznatkov o produkcii spolupracujúcej spoločnosti.

Iné formy
– samozrejme, sme otvorení a prístupní akýmkoľvek netradičným formátom inzercie, dokážeme sa prispôsobiť požiadavkám klienta, aby sme naplnili jeho predstavu o efektívnej a účinnej forme reklamy.