Pôda

Blíži sa jeseň a s ňou aj obdobie prvých nočných prízemných mrazov. Je najvyšší čas poďakovať sa záhrade za jej celosezónnu aktivitu a pripraviť ju na zimný oddych. Na čo všetko by sme nemali zabudnúť? 

Stráviť pár dní uprostred olivových polí a viníc, ubytovať sa na tradičných farmárskych usadlostiach a spoznávať reálny život vidieka, aj o tom je agroturizmus a vidiecky turizmus. Tento spôsob trávenia voľného času sa stáva čoraz obľúbenejším, avšak jeho korene siahajú až do obdobia 17. storočia.

Európska komisia sa rozhodla zjednotiť logo ekovýrobkov členských štátov EÚ.

Každý obyvateľ Slovenska vyprodukuje ročne priemerne 309 kg odpadu.

V posledných rokoch pozorujem rastúci počet ľudí, ktorí si uvedomujú, že ich reálny život sa nezhoduje s ich predstavami o živote.

Zdravé potraviny, rovnako ako čistá voda, sú nevyhnutné pre život. Školské aj súkromné záhrady na Slovensku však dlhodobo upadajú a strácajú svoje produkčné, ekologické aj estetické funkcie.