Príklady z praxe

baktoma voda uvod

Viete ako udržiavať v dobrom stave váš septik, čistiareň odpadových vôd prípadne domáce odpady, potrubia a sifóny vo vašom dome, byte či chalupe?

uvod smarthomr vyd2018 3 nowat

Nikto z nás nechce prísť o svoj domov, ktorý sa bude niekoľko týždňov sušiť a rekonštruovať.

schéma vetrania 1920x1346KKKK

Vnútorné znečistenie vzduchu v nevetranom priestore môže byť až niekoľkonásobne vyššie ako vo vonkajšom prostredí.

Obr1 na upravu ts300.591KKK

Keď budú raz historici techniky hodnotiť solárnu techniku, dostane sa do ich zorného poľa THERMO/SOLAR? Dostane. 

Snímka obrazovky z 2020 02 05 09 18 38

O nízkoenergetických domoch ste už veľa počuli. Ako ho však postaviť tak, aby vybrané materiály mali aj dlhú životnosť a spĺňali všetky funkcie, ktoré sa od nich očakávajú?

redox 1 uvod

Na Slovensku sa osvedčilo Fínske riešenie nakladania s odpadom, o výhodách sa presvedčili viaceré slovenské mestá.

eurona 1 uvod

So zdravým životným štýlom a ekológiou súvisí aj starostlivosť o telo a pokožku detí i dospelých a udržiavanie čistoty v domácnosti.

57

Veľa ľudí stále nepozná rozdiel medzi teplovodnými solárnymi panelmi a fotovoltickými panelmi.