Od 1. januára 2022 budú na Slovensku zálohované nápojové obaly z plastu a plechu. Zálohovanie sa bude týkať obalov všetkých nápojov, ktoré obsahujú viac ako 80 % vody, s objemom 0,1 až 3 litre. Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %.

 

flaše zalohovanie pet 1

 

Výška zálohy bude jednotná pre PET fľaše aj plechovky, 15 centov, bez ohľadu na ich veľkosť alebo druh nápoja či obalu. Cena bola stanovená tak, aby kupujúcich neodrádzala od potenciálneho nákupu nápojov v obaloch, na druhej strane však tak, aby motivovala človeka k jeho návratu do prístroja.

Obaly bude nevyhnutné na odberné miesto vracať nepokrčené a nestlačené a spolu s vrchnákom. Na obale musí byť viditeľný a čitateľný čiarový kód. Vracať sa budú môcť obaly, ktoré majú označený systém zálohovania - písmeno Z v recyklačných šípkach a označením zálohované. To znamená, že plastové fľaše a plechovky kúpené v čase nezálohovaných obalov a neoznačené nebude môcť spätne vrátiť. Tieto sa budú odovzdávať štandardným spôsobom a ich zdeformovaním do žltých nádob určených na plastový odpad. Po vypredaní zásob nápojov zo starými neoznačenými obalmi už by v obchodnej sieti mali byť výlučne nápoje s obalmi označenými ako zálohované. Obchodníci majú stanovené obdobie, do ktorého môžu staré zásoby vypredávať, na jún roku 2022. Ak by ste vložili do vratného automatu neoznačený a nezálohovaný obal z nápoja, automat ho síce zrecykluje, ale nedostanete zaň žiadne peniaze.

 

flaše automat vnutro tesco Senec

Foto: Vnútro automatu na obaly, www.odpady-portal.sk

Obaly môže zákazník vracať do obchodov, ktorých rozloha je väčšia ako 300 metrov štvorcových, tie musia obaly od zákazníkov brať povinne, buď do pripravených automatov alebo pri pokladni ako ručný zber. Ostatné obchody a predajne s menšou rozlohou môžu brať obaly ako dobrovoľnú a nepovinnú aktivitu. Podľa informácií z Ministerstva životného prostredia sa na Slovensku povinne zapojilo do aktivity viac ako 2 tisíc prevádzok a dobrovoľne ďalších tisíc.

Cieľom tejto aktivity je vyzbierať viac materiálu vyššej kvality určeného na recyklovanie a jeho ďalšie využitie v nových obaloch alebo produktoch, zníženie voľne pohodeného odpadu a šetrenie prírodných zdrojov.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS