Geobunky sa využívajú v rôznych oblastiach stavebníctva. Dokážu stabilizovať pôdu na rôznych typoch povrchov, pomáhajú pri zamedzení erózie. Využívajú sa na vystužovanie podložia konštrukcií, stabilizáciu korýt riek a podobne.

 

geobunky travnik 3dbunky spevnenie svahov parkovanie 1

 

Ide o ultrazvukom zvárané pásy do tvaru kosoštvorca s HDPE recyklovaného plastu. Tieto sa napĺňajú pieskom, hlinou, kameňmi, štrkom alebo betónom. Takto vytvorený systém má vylepšené mechanické a geotechnické vlastnosti. Konkrétne:

  • Vytvára polotuhý matrac resp. dosku, ktorá rozloží zaťaženie na širšiu oblasť
  • Zamedzuje prepadávaniu mäkkej pôdy
  • Zvyšuje šmykovú odolnosť a únosnosť v svahovitom teréne
  • Znižuje deformáciu vplyvom zaťaženia či už statického ako aj dynamického

Na Slovensku sa plánovaniu a poradenstvu inštalácií geobuniek na rôzne účely venuje spoločnosť GEOBUNKY.SK s.r.o. Nedávno realizovali projekt vybudovania parkovania, ktorý mal byť súčasťou racionálnej výstavby. Keďže išlo o pozemok vo svahu, zámkovú dlažbu ako prvú alternatívu investor hneď zamietol. Vyžadovala by si obrubníky a oporné múriky a ak by prišlo k zľadovateniu, nemuselo by parkovanie dopadnúť najlepšie.

 

geobunky travnik 3dbunky spevnenie svahov parkovanie 5

 

Ako ekonomická, ekologická i praktická alternatíva sa ukázalo štrkové parkovacie státie, ktoré je v zahraničí s obľubou využívané, nakoľko je plocha na parkovanie stabilná, pevná a bezúdržbová.

 

geobunky travnik 3dbunky spevnenie svahov parkovanie 2

 

Preto padla voľba na geobunky, ktorých aplikácia si nevyžaduje množstvo techniky a pracovnej sily. Princíp geobuniek je založený na roznášaní tlaku od kolies do stien buniek. Týmto sa zvyšuje únosnosť takto pripravenej vrstvy, čím sa úplne eliminuje tvorba nežiaducich koľají. Pred osadením geobuniek bolo dostupnou technikou vyrovnané podložie. Po ručnom dorovnaní bol priestor zhutnený malou vibračnou doskou.

 

geobunky travnik 3dbunky spevnenie svahov parkovanie 3 geobunky travnik 3dbunky spevnenie svahov parkovanie 4 geobunky travnik 3dbunky spevnenie svahov parkovanie 6

Postup prác

 

Keďže parkovacie státie bolo napojené na cestu, znížila sa úroveň terénu pri ceste o cca 12 cm. Po príprave podkladu sa osadili geotextília. Tá slúži na odseparovanie podložia od vrchnej vrstvy makadamu a má zabrániť vtláčaniu kamienkov do pôdy. Následná pokládka geobuniek výšky 10 cm vhodných na zaťaženie do 3,5 tony sa realizuje pomerne rýchlo a jednoducho aj svojpomocne. Geobunky je možné dočasne fixovať roxormi zatlčenými v zemi pred samotným postupným navážaním vrstvy kameniva.

 

geobunky travnik 3dbunky spevnenie svahov parkovanie 7 geobunky travnik 3dbunky spevnenie svahov parkovanie 8 geobunky travnik 3dbunky spevnenie svahov parkovanie 9

Postup prác

 

Po navezení a urovnaní povrchu je potrebné povrch zhutniť. Mriežka geobuniek by mala byť zakrytá, preto treba viditeľné miesta doplniť kamenivom. Funkčnosť tohto systému je prakticky neobmedzená a nemení sa v čase, čiže nedegraduje a v prípade zmeny sa ľahko demontuje, odstraňuje prípadne presúva na iné miesto použitia.

 

geobunky travnik 3dbunky spevnenie svahov parkovanie 10

Finálny stav hotového parkoviska

Viac informácií: www.geobunky.sk

ZDIEĽAJTE NÁS