EKOSTAV-ROVINKA s viac ako 20 ročnými skúsenosťami realizuje výstavby bytových a občianskych stavieb na kľúč, výstavby inžinierskych, priemyselných a dopravných stavieb, ako aj výstavby komunikácií.

 

Robí práce spojené s rezaním asfaltu a betónu, výkopové a zemné práce, izolácie pivníc, podláh a striech, injektážnu impregnáciu múrov, hydroizolácie proti vlhkosti a tlakovej vode, odvetranie budov. Zároveň sa venuje dovozu, predaju aj montáži bezmotorických ventilačných komínových hlavíc a predaju stavebnej chémie, montáži bezmotorických ventilačných turbín.

ventilacia

Pre zdravie


Ventilácia pomocou ventilačných turbín zabezpečuje trvalý prísun čerstvého vzduchu do objektu a odvádza vydýchaný vzduch. Pri správnom návrhu a inštalácii možno odvetrávať strešný plášť a pomocou ventilačných klapiek i priestory v obytnej časti domu. Turbína po prvotných nákladoch pracuje zadarmo, pretože využíva prírodný ekologický zdroj energie – vietor. Jej chod je tichý a prevádzkové náklady sú nulové a to pri vysokej účinnosti – 50 l nasávaného vzduchu za sekundu.

ventilacne turbiny

Aby turbína pracovala maximálne efektívne je treba dodržiavať zásadu, že ventilačné mriežky musia byť väčšie alebo rovné prierezu hrdla turbíny. Sú výhodné všade tam, kde nie je možné inštalovať klimatizačné jednotky – ide najmä o podkrovné byty a rodinné domy.

ventialcna turbina ekostav rovinka

„Kvalitná ventilácia v rodinných domoch, bytoch, garážach, skladoch, hospodárskych budovách, školských a komerčných priestoroch.“

 

Najjednoduchší spôsob, ale s najmenšou účinnosťou, predstavuje pasívna ventilácia ventilačnými otvormi, ktorá využíva prirodzené prúdenie vzduchu cez ventilačné klapky a otvory, ktoré spravidla nie sú regulované. Rozšírený je aj spôsob ventilácie pomocou centrálneho elektro mechanického ventilátora a sústav potrubí s výustkami – ventilačnými mriežkami. Nevýhodou sú vyššie zriaďovacie náklady, platba za energiu, ktorá je priamo úmerná dĺžke chodu a hlučnosť systému.

turbiny ventilacie

Odvetrávať sa dajú všetky typy striech a krytiny, potrebné však je, aby v spodnej časti strechy boli inštalované ventilačné otvory, ktoré slúžia na prúdenie vzduchu a udržujú kvalitný chod turbín.


Viac informácií: ekostavrovinka.sk

ZDIEĽAJTE NÁS