Cestovať ekologicky predstavuje dosahovať čo najnižšiu uhlíkovú stopu a praktizovať trvalú udržateľnosť na rôznych úrovniach. Ak chcete cestovať udržateľnejšie, sociálne zodpovednejšie, úsporne ale pritom sa dovolenky nezriecť a užiť si ju, prinášame vám niekoľko tipov, ktoré vám v tomto smere pomôžu.

 

príroda 2 uvod

 

Ako môžeme chrániť prírodu na turistike a cyklistike v horách?

 • Všetko, čo si prinesiete so sebou do hôr, odneste znova do údolia: to platí i pre papierové vreckovky, desiatový papier či fľašky od nápojov.
 • Používajte iba označené turistické a cyklistické chodníky: mladé stromčeky tak budú môcť rásť nerušene ďalej.
 • Rešpektujte zvieratá a pozorujte ich len z väčšej vzdialenosti.

Ako môžeme zachovať jazerá na kúpanie čisté a zdravé?

 • Na kúpanie využívajte iba povolené úseky.
 • Nezanechávajte po sebe žiadny odpad.
 • Nepoužívajte jazerá ako toaletu.
 • Nekŕmte ryba a vodné vtáky. Zvyšky jedla vedú k nadmernému množstvu živín.
 • Krém na opaľovanie nechajte pred plávaním dobre vstrebať. Olejový film inak znečistí vodnú hladinu.

Ochrana lesov a hôr

 • Turistické značky v lesoch poskytujú návštevníkom informácie, ako sa majú správať v lese, aby prispeli k ochrane tohto biotopu.
 • Zostaňte na chodníku. Lesná pôda je svet plný života s mladými stromčekmi, rastlinami, hubami, hmyzom a drobnými živočíchmi, ktoré majú svoje dôležité miesto v celom ekosystéme. Ak zostanete na chodníku, vyhnete sa ich rozšliapnutiu alebo poškodeniu.
 • Nenechávajte v lese odpadky. Kým sa rozložia papierové vreckovky, uplynie 5 rokov, pri plastových fľašiach to môže byť až 450 rokov. Čo je tak či tak najdôležitejším pravidlom v prírode, platí o to viac v lese. Odpadky si odneste domov alebo ich dajte do odpadkového koša.
 • Stromy sú živé bytosti a lesy sú živé ekosystémy. Do rezných rán v kôre môžu vniknúť choroboplodné zárodky a škodcovia. Rúbanie stromov a rezanie konárov je zakázané.
 • Správajte sa potichu! Lesné zvieratá sú chránené a nechcú byť rušené – či počas spánku v zime, alebo v inom ročnom období. Hluk pre nich znamená stres. Zvieratá potrebujú pokoj najmä od apríla do júna, kedy privádzajú na svet mláďatá.
 • Pozor na oheň! Väčšina lesných požiarov vzniká v dôsledku správania človeka. Fajčiť a zakladať oheň v lese je prísne zakázané. Miesta vyhradené na grilovanie alebo táborák sú špeciálne označené.
 • Psy majte iba na vôdzke! Psy môžu ísť do lesa, samozrejme, tiež – ak zostanú na vôdzke. Lov divých zvierat by pre nich bol inak veľmi lákavý.
 • Nadchnite vaše deti pre les! Ekosystémy sú fascinujúce, to, čo deti poznajú, si budú aj vážiť.

Ako môžeme chrániť pitnú vodu?

 • Zvyšky jedla, oleje a hygienické potreby nepatria do toalety, ale do ostatného alebo osobitného odpadu.
 • Nikdy nelikvidujte staré lieky v toalete alebo vodovodnom odtoku! Nespotrebované lieky môžete odovzdať v lekárni.
 • Auto neumývajte na okraji cesty, ale v servise alebo v samoobslužnej umyvárni.
 • Chemické kempingové toalety vyprázdňujte iba na označených miestach na ich likvidáciu.

Ako môžeme chrániť životné prostredie na dovolenke v meste?

 • Pricestujte do a odcestujte do mesta vlakom.
 • Používajte prostriedky verejnej dopravy: metro, električky, autobusy, trolejbusy, regionálne mestské vlaky.
 • Vypožičajte si mestský bicykel.
 • Využívajte požičovne bicyklov v hoteloch.
 • Používajte fľaše na nápoje, ktoré si môžete znova naplniť.
 • Starostlivo zlikvidujte všetky prinesené odpadky (papierové vreckovky, obaly, jednorazové fľaše atď.).
 • Nenechajte si každý deň upratovať izbu a meniť uteráky.
 • Hygienické potreby nikdy nevhadzujte do toalety, ale do ostatného odpadu.

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií: www.austria.info

ZDIEĽAJTE NÁS