Pri príležitosti svetového dňa minerálov, ktorý sa každoročne oslavuje 12. mája, záujemcom o túto tému ponúkame rozprávanie Mgr. Martina K. zo spoločnosti Envi-CARE GR, a to konkrétne o troch mineráloch, ktoré sa vyskytujú na našom území, a z ktorých metalurgickými procesmi dokážeme vytvoriť recyklovateľný kov meď. 

 

minerály uvod

 

Minerál (nerast) je prvok alebo chemická zlúčenina, ktorá je za normálnych podmienok kryštalická, prirodzene sa vyskytuje v prírode, má rovnorodé chemické zloženie (môže sa však v rámci istých medzí meniť) a má rovnorodé fyzikálne vlastnosti v ľubovoľnej časti.

Slovensko patrilo vďaka veľkému množstvu hydrotermálnych žíl a ich pestrému minerálnemu zloženiu k centrám baníctva v Európe aj vo svete. Bolo to aj napriek tomu, že najmä na strednom Slovensku v širšom okolí Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice, ale aj východnejšie v Spišsko-gemerskom rudohorí sú veľmi veľké koncentrácie rudných žíl. Tieto žily poskytovali po celé stáročia množstvo nádherných vzoriek minerálov, ktoré sú ozdobou mnohých svetových múzeí aj univerzitných, či súkromných zbierok.

Je viacero minerálov, ktoré či už svojou históriou, nejakou významnou fyzikálnou vlastnosťou, veľkosťou alebo morfológiou kryštálov preslávili Slovensko. Zaujímavé sú napr. svojim výskytom, výnimočným chemickým zložením a podobne. My pozornosť upriamime na tri minerály, z ktorých metalurgickými procesmi vytvoríme recyklovateľný kov – meď.

Chalkopyrit

Je to minerál kryštalizujúci v tetragonálnej sústave, chemicky sulfid meďnato-železnatý – CuFeS2. Chalkopyrit sa rozpúšťa v kyseline dusičnej a plameň sfarbuje do žltozelena. Chalkopyrit však môže mať aj kompaktný, celistvý alebo obličkovitý habitus. Má mosadznožlté sfarbenie často s nábehovými farbami a zelenočierny vryp. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom. Predstavuje najvýznamnejší zdroj medi.

Na Slovensku sa vyskytuje na týchto územiach: Banská Štiavnica, Špania Dolina, Ľubietová, Slovenské rudohorie (Mlynky, Smolník, okolie Krompách).

 

mineral chalkopyrit

 

Azurit

Tento minerál je kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky zásaditý uhličitan meďnatý - Cu3(CO3)2(OH)2. Azurit sa so šumením rozpúšťa v kyseline chlórovodíkovej. Ľahko sa taví a pri zohrievaní černie. Vytvára tabuľkovité alebo krátke prizmatické kryštáliky, ktoré môžu byť zdvojčatené. Tento minerál sa však vyskytuje aj v podobe celistvej, hľuzovitej a zemitej, vytvára náteky na stenách banských štôlní aj na kameňoch vo vode vytekajúcej zo starých háld. Zvyčajne máva azúrovomodrú farbu a bledomodrý vryp. Najčastejšie býva nepriehľadný, zriedka polopriehľadný. Má sklený lesk.

Na Slovensku sa vyskytuje na týchto územiach: Špania Dolina, Ľubietová, Poníky, Medzev, Gelnica, Krompachy a Rožňava.

 

mineral azurit

 

Malachyt

Ide o chemicky zásaditý dihydroxid-uhličitan meďnatý - Cu2CO3(OH)2. Malachyt vytvára len zriedkavo ihlicovité alebo prizmatické kryštály, väčšinou sa vyskytuje vo forme nátekov prípadne máva obličkovitý habitus s vláknitou vrstevnatou štruktúrou. Veľmi často tiež vytvára povlaky. Tento minerál má sýtozelenú farbu a bledozelený vryp. Býva priehľadný až nepriehľadný a jeho kryštálové plochy sa vyznačujú skleným až diamantovým leskom. Vláknité agregáty majú hodvábny lesk. Malachit sa so šumením rozpúšťa v zriedenej kyseliny chlórovodíkovej. Vzniká vo zvetraných a oxidačných častiach medených ložísk, často aj s inými sekundárnymi minerálmi, napríklad s azuritom.

Na Slovensku sa vyskytuje na týchto územiach: Špania Dolina, Ľubietová, Poníky, Medzev, Mníšek nad Hnilcom, Gelnica, Krompachy.

 

mineral malachyt

 

Človek počas svojho života prichádza do kontaktu z rozmanitými geologickými materiálmi. Poznať minerály, pochopiť princípy ich vzniku, uvažovať o potencionálnych benefitoch, pochopiť ich súvislosti zo živou prírodou, s ohliadnutím do minulosti ako vznikali a prečo, má v živote človeka svoj nezastupiteľný význam.

Pripravil: Mgr. Martin K. (Envi-CARE GR s. r. o.)

ZDIEĽAJTE NÁS