Tento rodinný dom sa síce nachádza v Prahe, ale v jej pokojnejšej okrajovej štvrti Hlubočepy. Vzhľadom na to, že jeho poloha je pozdĺž koridoru divokej zveri, bol navrhnutý ako prepojenie medzi mestským a prírodným svetom.

 

ro ar rodinny dom hlubočepy 0

 

Architektonický ateliér RO_ AR koncipoval z tohto dôvodu dom ako stret dvoch geometrií. Zakladateľ štúdia Szymon Rozwalka objasnil, že dom bol riešený koncepciou metódy deformácie krajiny. Terén plynule prechádza zo severozápadnej strany na umelý kopec, do ktorého je dom umiestnený. Pri prístupe bolo prízemie vyrezané tak, aby vytvorilo garáž a vchod je chránený previsnutým prvým poschodím. Tadiaľ vedie spevnená cesta popri boku domu do záhrady.

 

ro ar rodinny dom hlubočepy 6

ro ar rodinny dom hlubočepy 1

 

Priamočiary i abstraktný 

Zatiaľ čo predná časť obydlia s bezprostredným tvarom smerujúcim k mestu je strohejšia, dokončená v bielom stvárnení a obložená dubovými latami pre zachovanie súkromia, zadná časť sa otvára do záhrady cez plne presklené fasády pod zakrivenou strechou. Dom sa tak snaží rozšíriť prírodný kontext do jeho areálovej časti a do samotných interiérov. Stáva sa abstraktným telesom, ktoré svojou formou a mierkou zodpovedá okolitým skalám v pozadí.

 

ro ar rodinny dom hlubočepy 5

                                                 

Kontrast dreva a betónu

Dláždená terasa mimo obývacej časti má výhľad na malé jazierko a na prvom poschodí sa jedna zo spální otvára na menšiu terasu, ktorá je pred priľahlými pozemkami skrytá časťou betónovej steny. Vnútorne je zvlnená strecha domu vyjadrená ako exponovaný, doskami označený betónový strop s veľkými svetlíkmi vytvorenými v oblastiach, kde sa krivky pretínajú. Betónová konštrukcia bola ponechaná v kontraste s drevenými stropmi a schodiskami a čiernymi kovovými rámami, kovaním a nábytkom.

 

ro ar rodinny dom hlubočepy 7

 

Orezaná veľkosť s dobrým výsledkom

Architekti svoj pôvodný zámer museli vzhľadom k nutnosti obmedzenia finančného rozpočtu stavby výrazne zmenšiť. Rozhodli sa pre pomerne riskantný spôsob priameho orezania „nepotrebných“ prvokov. Avšak výsledok mal prekvapivo dobrý výsledok. Zmeny sa týkali „osekania“ výlučne zadnej časti budovy a jej exteriérového zasadenia do prostredia, takže nemali takmer žiadny vplyv na vnútorné priestory domu, ktoré zostali bez zmien v ich veľkosti a zameraní.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Viola Hertelová

 

ZDIEĽAJTE NÁS