Betón je najdôležitejším stavebným materiálom na svete, po vode ide o druhú najviac spotrebovanú komoditu. Globálne sa vo svete ročne vyprodukujú 4 miliardy ton cementu a viac ako 20 miliárd ton betónu. Pri výrobe betónu sa spotrebováva veľké množstvo nerastných surovín a taktiež sa vyprodukovávajú kvantá emisií oxidu uhličitého.

 

beton oxid uhlicity 1

 

Slovenskí vedci na čele s Profesorom Martinom Tchingnabé Palou zo Slovenskej akadémie vied však vyvinuli betón, pri výrobe ktorého dokážu znížiť emisie radovo až o 35%. Je to vďaka nižšej teplote pálenia cementu, ktorú sa im podarilo znížiť z 1450° až o 200°C. Na pálenie sa využíva alternatívne palivo na báze komunálnych odpadov, plastov a pneumatík, s tým, že do úvahy sa berie chemické zloženie paliva. Betón slovenských vedcov by však mal mať ešte jednu unikátnu vlastnosť. Po jeho vyrobení by mal spätne dokázať absorbovať emisie oxidu uhličitého.

A to je pri záväzku, ktorý si stanovila Slovenská republika, byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálna krajina, veľmi dobrá správa.

  • Prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou pôsobí v Ústave stavebníctva a architektúry SAV. V oblasti základného výskumu sa zaoberá vývojom nízkoenergetických cementov, špeciálnych anorganických spojív a biokeramiky pre medicínske aplikácie. Najdôležitejším z jeho projektov je vývoj mnohozložkových cementov. Tie sú využiteľné v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti vývoja ťažkých betónov, ktoré majú schopnosť absorbovať jadrové žiarenia. Vyvíja tiež multikomponentné cementy pre vysokohodnotné betóny, ktoré sa používajú na stavbu mrakodrapov. Ďalšou výskumnou oblasťou projektu je aplikácia betónových zmesí v geotermálnych vrtoch, kde sú náročné tepelné a tlakové podmienky.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS