Z novely zákona o potravinách, ktorá je účinná od prvého januára roku 2022 vyplýva, že pre potreby spotrebiteľov, obchodníkov i výrobcov potravín bude zavedený register potravín pre potravinový semafor. Ide o mobilnú aplikáciu, v ktorej sú a budú registrované konkrétne potravinové výrobky. Každá potravina bude mať v aplikácii podrobné informácie o jej vlastnostiach, výrobcovi, svojom pôvode, z čoho bude možné vyhodnotiť, pre ktorého konzumenta je vhodná či nevhodná.

 

potraviny semafor slovensko aplikacia 1

 

Spotrebiteľ sa môže konkrétne dozvedieť:

  • stupeň a spôsob spracovania potraviny,
  • jej zloženie,
  • pôvod potraviny
  • kvalitu a politiku kvality,
  • produkčný systém potraviny,
  • certifikačný systém,
  • požiadavky na bezpečnosť pri jej výrobe.

Spotrebiteľ si na základe svojich potrieb, zdravotného stavu a iných kritérií, ktoré bude mať nastavené v aplikácii vyhodnotí, či je daná potravina pre neho vhodná. Aplikácia je tak pomocou pre ľudí s intoleranciami, zdravotnými problémami i pre starších ľudí, alebo pre ľudí, ktorí nemajú čas a priestor čítať podrobné zloženia jednotlivých výrobkov a ich označenia. Často totiž informácie o jednotlivých druhoch éčok, množstve soli, cukru, umelých farbív a podobne, nie sú pre každého zrozumiteľné a jednoducho vyhodnotiteľné.

 

raw strava surova tepelne neopracovana 3

 

V potravinovom semafore budú potraviny registrované dobrovoľne a nepovinne. Znamená to možnú konkurenčnú výhodu pre výrobky, ktoré sa v semafore ocitnú, pretože to pre ne bude istá záruka poskytnutia podrobných informácii o jej zložení, pôvode a iných vlastnostiach. Ako sa vyjadril dobrovoľný potravinový kritik a poslanec Patrik Linhart, ktorý za túto aplikáciu dlhodobo bojoval, "vo svojej podstate pôjde o prenesenie tlačených informácií o produktoch do digitálnej podoby, no tiež o doplnenie informácií, ku ktorým pred tým spotrebiteľ nemal prístup. Na základe toho ukáže spotrebiteľovi na základe jeho nastavenia farbu zelenú, ak je potravina pre neho vhodná alebo červenú, ak nie je vhodná. Nastavenie a výber sa môže realizovať podľa jednotlivých kategórií, napr. bio, fair trade, pôvod výrobku alebo podľa konkrétne nastavených intolerancií."

Register potravín pre potreby potravinového semaforu bude spravovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Okrem samotnej pomoci spotrebiteľom k výberu správnej a zdravej potraviny bude nástrojom pomoci štátu v podpore a propagácii domácich a kvalitných surovín. Podľa vyjadrenia ministerstva, výrobcovia a predajcovia potravín nemusia mať obavy, finančný ani iný negatívny dopyt na nich aplikácia nebude mať.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS