EKO exteriér

Príroda sa po zime čoskoro prebudí – prebuďte spolu s ňou aj drevo vo vašom dome, byte alebo záhrade, ktoré potrebuje špeciálnu ochranu a zušľachtenie. 

Máte pripravený projekt rodinného domu, zabezpečené všetky financie aj vybavené stavebné povolenie? Nastal čas začať stavať? Teraz je na rade správny výber stavebných materiálov.

Alarmujúci stav našej planéty, ktorý je výsledkom činnosti človeka je žiaľ realitou, ktorá sa dotýka každého z nás.

S odchádzajúcim snehom a mrázom nám slniečko do našich okien a záhrad vlieva radosť a nové nápady do zveľaďovania našich záhrad.

Druhého februára sa na celom svete oslavuje medzinárodný deň mokradí. Áno, aj mokrade, významný biotop a prírodný fenomén má svoj sviatok. 

Prírodný ratan je nevyčerpateľným zdrojom materiálu. V tropických pralesoch rastie rastlina, ktorá nemá vlastný kmeň, ale ako oporu využíva koruny okolitých stromov po ktorých sa ťahá z tieňa za slnkom. 

Triedenie odpadu je dnes už samozrejmosťou pre každého z nás. Je dobré si pripomenúť prečo by sme mali separovať, a ako tým pomôžeme životnému prostrediu.

Odpovedať si na otázku, ktorý stromček je z hľadska ekológie a šetrenia životného prostredia lepšou voľbou nie je také jednoznačné.