Kľúčovým z hľadiska budovania cyklistickej infraštruktúry je vytvorenie dostatočne kvalitatívne aj kvantitatívne dimenzovanej siete mobiliáru pre cyklistov.

 

ecoprogress 2 uvod

 

Opakované prieskumy ukazujú, že jedným z najväčších kameňov úrazu pri rozvoji cyklistickej dopravy je okrem nedostatku vybudovaných cyklotrás práve strach z krádeže bicykla. Čím väčší komfort je možné v tomto smere poskytnúť, tým viac sa podporí, aby začali ľudia bicykle skutočne používať. A to nie len na rekreačné účely, ale aj pri ceste do práce, obchodného centra či školy.

Navrhované parkoviská pre bicykle musia byť dostupné (pri vstupe do prevádzky), jasne identifikovateľné a logicky začlenené do siete cyklotrás. Zásadnou je práve vzdialenosť od potenciálneho cieľového bodu – z praxe totiž vyplýva, že ak sú cyklostojany ďalej, ľudia uprednostnia zaparkovanie bicykla o bližšie zábradlie, stĺp či lampu.

 

ecoprogress 1

 

Parkoviská pre bicykle je vhodné chrániť pred poveternostnými vplyvmi prístreškami, ktoré nechránia len bicykle pred koróziou ale aj cyklistov pred mokrým sedadlom. Tieto sú potrebné najmä nad stojiskami pre dlhodobé parkovanie bicyklov (viac ako 30 min.), ako napríklad pri autobusových a železničných staniciach, školách a pod.

Prevenciu pred krádežou bicykla by mal v prvom rade zabezpečiť architektonický návrh umiestnenia prístrešku na dobre viditeľnom a prístupnom mieste. Až v druhom rade nastupujú doplnkové technické riešenia ako je osvetlenie, automatický vrátnik či kamerový systém. K zvýšeniu kvality parkovacieho zariadenia napomáhajú rôzne doplnky alebo služby, ako sú napríklad uzamykateľné skrinky, či servisné stojany pre bicykle.

 

ecoprogress 3

 

Spoločnosť Ecoprogress s.r.o. patrí medzi špecialistov na výrobu a dodávku mobiliáru pre cyklistov. Počnúc stojanmi pre bicykle, servisnými stojanmi, umývacími stojanmi, cez klasické prístrešky až po vysoko zabezpečené smart garáže pre bicykle. Medzi vlajkové lode spoločnosti patrí najmä posledná kategória, v ktorej investujeme do neustáleho vývoja inteligentných uzamykateľných prístreškov pre bicykle. Prístrešky sú navrhnuté tak, aby bolo možné na minimálnom priestore zaparkovať maximum bicyklov (na cca 15 m2 sa dá zaparkovať až 24 bicyklov) a optimalizoval sa tak pomer ceny za počet bezpečných stojísk pre bicykle. Prístrešky je možné vybaviť doplnkovým mobiliárom (servisný stojan pre bicykle, odkladacie skrinky, nabíjačky na elektrobicykle...) či rozličnými stupňami certifikovaného zabezpečenia.

Kvôli lepšej variabilite využitia je prístrešky možné napájať el. prúdom z jestvujúcich priľahlých rozvodov, alebo prostredníctvom fotovoltických panelov situovaných na streche prístreškov. Okrem dodávky a montáže našich produktov vieme zabezpečiť aj projekčnú prípravu a súvisiacu inžiniersku činnosť.

Viac informácií: https://ecoprogress.eu/

ZDIEĽAJTE NÁS