Každá firma sa z času na čas potrebuje zbaviť zastaranej IT techniky a nefunkčných elektrospotrebičov, čo nastoľuje otázku: Kam s väčším množstvom vyradených elektrozariadení? Firmy môžu elektroodpad odviezť na zberný dvor a celý proces manažovať vo vlastnej réžii. Tento spôsob však nemusí byť efektívny, nakoľko firmám vznikajú dodatočné finančné, časové a personálne náklady.

 

sewa

 

Všetky tieto činnosti vie zabezpečiť organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s., ktorá firmám, inštitúciám, školám, nemocniciam a obciam ponúka smart riešenie pre odvoz elektroodpadu a použitých batérií. Celý proces od nahlásenia až po samotný odvoz elektroodpadu je veľmi jednoduchý a rýchly.

Prostredníctvom online formulára na webovej stránke zašlete žiadosť o odvoz elektroodpadu a do 10 pracovných dní, kdekoľvek na Slovensku, zrealizuje SEWA bezplatný odvoz nahlásených elektrozariadení, ktoré stačí len naložiť do pristaveného vozidla.

Do mesiaca po realizácii odvozu dostanete emailom potvrdenie o ekologickom zhodnotení elektroodpadu, ktoré slúži aj ako podklad pre účtovníctvo. Každá firma, ktorá odovzdá elektroodpad alebo použité batérie, získa aj Zelený certifikát potvrdzujúci jej aktívny prístup k ochrane životného prostredia. Spoločnosti, ktoré potrebujú zlikvidovať elektroodpad viackrát v roku, môžu využiť službu Pravidelný odvoz elektroodpadu, v rámci ktorej sú za odovzdaný elektroodpad finančne odmeňované. Bezplatný odvoz elektroodpadu so SEWA, a.s., využilo v priebehu rokov 2017 – 2019 takmer 1 630 firiem z celého Slovenska, ktoré odovzdali 2 212 ton elektroodpadu. Vyzbieraný elektroodpad putuje do autorizovaných spracovateľských závodov, kde v procese recyklácie vznikajú druhotné suroviny, ktoré sa ďalej využívajú v priemyselnej výrobe. Ak na výrobku nájdete značku prečiarknutej zbernej nádoby, znamená to, že ide o elektrospotrebič alebo batériu.

Spotrebitelia – fyzické osoby môžu elektroodpad odovzdať na zberný dvor alebo pri kúpe nového výrobku rovnakého druhu ho môžu zaniesť do predajne. Pokiaľ sa chcú zbaviť veľmi malého elektrozariadenia (vonkajší rozmer max. 25 cm), môžu ho odniesť do elektropredajne bez povinnosti kúpy nového spotrebiča. Správnym triedením odpadov a následnou recykláciou elektroodpadov šetríme prírodné zdroje, chránime ľudské zdravie a životné prostredie. Elektrozariadenia sa nesmú rozoberať alebo vhadzovať do zmiešaného komunálneho odpadu.

 

sewa logo

 

Viac informácií: www.sewa.sk