Architektonická kancelária XTOPIX predstavila návrh výstavby základnej školy v mestskej časti Prahy - Komořany. Ich ekologický, udržateľný návrh stavby so zelenou strechou, zachytávaním dažďovej vody a využitím recyklovaných stavebných materiálov presvedčil porotu natoľko, že v architektonickej súťaži získali prvú cenu.

 

škola praha komorany cr zelena 1

 

Najväčšou výzvou pri návrhu bol terén, na ktorom budova bude stáť. Ide o zvažujúci sa svahovitý pozemok, ktorý susedí s lesom na okraji mesta. "Pozemok vnímame ako spojovací prechod medzi lesom a novou verejnou infraštruktúrou," povedali dizajnéri, "prechod medzi divočinou a niečím kultivovaným." Konštrukcia kopíruje sklon pozemku, spája podlažia budovy so zodpovedajúcimi výškovými úrovňami okolitého terénu a blízkych ulíc.

 

škola praha komorany cr zelena 2

 

Tri objemy stavby s rovnakou pôdorysnou stopou sa nachádzajú nad sebou, stúpajú kaskádovito smerom k lesu a vytvárajú tak obytné strechy. Budova školy je umiestnená čo najbližšie k východnému okraju pozemku. Smerom na severozápad budú ustúpené vstupné nárožia. Týmto sa definuje miesto stretávania žiakov pod dubmi – tzv. školská "piazzetta", námestie z farebného priepustného betónu, ktorá umožní deťom stretávať sa tu, hrať sa, zabávať i kresliť kriedou.

 

škola praha komorany cr zelena 2

 

Na západnej hranici pozemku architekti vytvorili zelený pás so školskou záhradou. Vo vstupnej hale na hlavnom poschodí sú rôzne úrovne vysadených zelených priestorov. Najvyššia časť školy je najbližšie k lesu a zahŕňa učebne a športové zariadenia. Táto oblasť má samostatný vchod v blízkosti série zelených striech. Aj športové ihrisko a telocvične sú umiestnené v rovine nad sebou. Na fasádu budovy použili architekti recyklované plastové KLP panely, ktoré sú bezúdržbové a recyklovateľné.

 

škola praha komorany cr zelena 5

 

Ďalší stavebný materiál, ktorý bude na stavbu školy využitý, je český vynález - Rebeton. Je to recyklovaný betón, ktorý namiesto prírodného kameniva využíva stavebnú suť a nano-zmesi. Ďalší trvalo udržateľný prvok, hospodárenie s dažďovou vodou, podporuje odvodnenie svahovitej nehnuteľnosti do blízkeho potoka. Komořany ležia na hranici medzi voľnou krajinou a mestom, kde najväčšou prírodnou dominantou územia je les. Celý projekt školy je koncipovaný tak, aby kontinuálne prepájal oblasť prirodzenej vegetácie s priestorom pre život a vzdelávanie. Súčasťou interiéru i exteriéru bude vegetácia domácich dubov, hrabov a javora.

 

škola praha komorany cr zelena 4

 

V súvislosti s demografickou vývojovou krivkou v tejto časti mesta je veľkosť školy a jej kapacita stanovená nasledovne. V budova sa bude nachádzať 15 tried pre žiakov prvého stupňa a 12 tried pre žiakov druhého stupňa. V pláne sú tiež dve telocvične, jedáleň a kuchyňa, multifunkčná učebňa, šatne a zázemie pre pracovníkov školy. Telocvičňa a jedáleň by mala slúžiť aj na možnosť prenájmu alebo využitia pre záujmové, kultúrne i dobročinné aktivity dospelých obyvateľov tejto štvrte. Súčasťou objektu budú aj športoviská, vyriešená dopravná obslužnosť a napojenie na siete technickej infraštruktúry.

Pripravila: Petra Adamcová
Vizualizácie: XTOPIX, Jan Drška

ZDIEĽAJTE NÁS