V bratislavskej štvrti Mlynské Nivy by už onedlho mala vzniknúť nová mestská časť. Fungovať by mala na princípe 15–minútového mesta. V rámci priestoru vyrastú bloky domov určené na bývanie, občianska vybavenosť, ale aj cyklochodníky, oddychové priestory a mestské bulváre.

 

mlynské nivy 1

Foto: Mestský inštitút Bratislavy

Informáciu zverejnil Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý sa s vlastníkmi dotknutých pozemkov dohodol, ako bude budúca mestská štvrť vyzerať. Podrobná štúdia, podľa ktorej sa má územie rozvíjať, bude zverejnená na jeseň.

Bývanie v centre mesta, v obklopení zelene

Štvrť bude napĺňať princíp dostupného bývania blízko centra s množstvom zelene s parkami od zonálnych po susedské aj dostupnými športoviskami pre aktívne žijúcich obyvateľov, a tiež novou základnou školou. Všetky potrebné úrady a inštitúcie by mali byť v pešej dostupnosti, čo je ideálne pre minimalizovania používania automobilov a verejnej dopravy a preferenciu udržateľných spôsobov prepravy. Výstavba verejnoprospešnej infraštruktúry v novej štvrti by mala byť spolufinancovaná developermi. Predpokladá sa, že v zóne Mlynské nivy vznikne do 15 až 20 rokov vyše 7 tisíc nových bytov.

Z priemyselnej zóny komplexné mestské prostredie

Oblasť so 138 hektármi, vymedzenej Košickou ulicou, križovatkou na Most Apollo, Prievozskou ulicou, Hraničnou a Prístavnou ulicou bolo v minulosti priemyselným územím s továrenskými komplexmi a výrobnými areálmi, na ktoré boli naviazané na okolité obytné štruktúry. Po revolúcii tu viac podnikov zaniklo, boli zrušené nákladné dopravné trasy a železničné vlečky a dochádzalo k transformácii územia na centrum pracovných príležitostí s administratívnym charakterom v podobe nových business centier, ktoré sa však umiestňovali jednotlivo bez preverenia širších súvislostí. Z tohto dôvodu je dnes 80% rozlohy územia nevyužívané, pričom 80% rozlohy predstavujú transformačné územia a v 34% je nevyhnutná zmena súčasného funkčného využitia, aby mohlo dôjsť k transformácii a územie mohlo fungovať ako ucelené komplexné mestské prostredie.

 

mlynské nivy 2

Foto: Oblasť plánovanej výstavby, Mestský inštitút Bratislavy

Vzhľadom na už prebiehajúcu výstavbu v území a zároveň jeho potenciál stať sa modernou mestskou štvrťou, bola nevyhnutná koordinovaná intervencia hlavného mesta vo forme urbanistickej štúdie, ktorá preverí možnosti transformácie územia v nadväznosti na jestvujúce obytné štruktúry, zhodnotí limity územia a stanoví pravidlá a koncepciu ďalšieho rozvoja územia. Výskum potvrdil, že dobrá štúdia a vhodný návrh má po funkčných zmenách vysoký potenciál na premenu oblasti na kompaktnú, modernú mestskú štvrť.

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií a foto: Metropolitný inštitút Bratislavy, TASR

ZDIEĽAJTE NÁS