Od prvého júla majú všetky domácnosti na Slovensku povinnosť začať triediť kuchynský odpad. Výnimkou sú len dve najväčšie mestá na Slovensku, Bratislava a Košice. Tam sa povinné triedenie kuchynského odpadu začne až o dva roky. Triediť kuchynský odpad taktiež nemusia mestá a obce, ktorých obyvatelia kompostujú v kompostovacích zásobníkoch.

 

odpad triedenie kuchyňa povinnosť slovensko nádoby 3

Foto: menejodpadu.sk

Od začiatku roku 2021 sa samosprávy pripravovali na to, aby túto aktivitu dokázali spustiť a zodpovedne zabezpečiť. Do každej domácnosti bude distribuovaný kôš s vetracími otvormi a kompostovateľným vreckom. Po nazbieraní odpadu budú obyvatelia domácností povinní odniesť tento odpad do špeciálnych kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené vo vopred stanovených počtoch a na konkrétne určených miestach v každej obci a meste.

Rozhodnutie súvisí s legislatívnym nariadením, ktorého cieľom je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Na Slovensku sa ho vytvorí až 500 tisíc ton ročne a väčšina z neho končí na skládkach komunálneho odpadu. Čo má negatívny vplyv na životné prostredie i naše zdravie.

Časté obavy súvisiace s triedením kuchynského odpadu sa týkajú najmä zápachu, ktorý môže vzniknúť pri hnití jeho zostatkov alebo kvasení a prípadne lákať hlodavcov a hmyz. Vrecká, ktoré sú do nádob určené, pôsobia na odpad tak, že nezahníva, ale vysychá a odpad znižuje svoju hmotnosť. Čistenie nádob je veľmi jednoduché a nie je nevyhnutné využiť agresívne čistiace prostriedky. Koše, ktoré budú na tento účel určené sú vybavené špeciálnou antibakteriálnou úpravou rúčky, aby sa zabránilo krížovej kontaminácií baktériami a vírusmi. Tak isto celá nádoba má antibakteriálnu úpravu. Vďaka patentovaným prísadám, ktoré boli pridané do granulátu pri výrobe nádoby, je garantovaná eliminácia 99,9 % baktérie E-Coli, listérie a MRSA.

 

odpad triedenie kuchyňa povinnosť slovensko nádoby 1

Foto: The Sun

Čo patrí a čo nepatrí do kuchynského odpadu?

Do kuchynského odpadu patria:

 • zvyšky potravín a jedál, tepelne upravené i neupravené
 • potraviny po záručnej dobe
 • odpad rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • vajíčkové škrupiny
 • kávové usadeniny
 • sypané a vrecúškové čaje (aj s vreckom)
 • ovocie a zelenina, celé, zostatky, šupy, zhnité ovocie a zelenina
 • chlieb a pečivo
 • menšie kosti
 • mäso
 • mliečne výrobky
 • vajcia a výrobky z nich.

Do kuchynského odpadu sa nesmú dávať:

 • tekuté potraviny, napríklad mlieko, oleje, polievky
 • uhynuté zvieratá
 • trus zvierat
 • veľké kosti
 • obaly od jedál a potravín.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS