Stromy sú pľúca prírody. Zatiaľ čo si užívame ich krásu, tieň a plody ich existencie, ony ticho pracujú na čistení vzduchu. Prirodzený proces všetkých rastlín, ktoré prijímajú uhlík a uvoľňujú kyslík, nám nielenže umožňuje dýchať čistý vzduch, ale tiež absorbujú uhlík, ktorý prispieva aj ku globálnemu otepľovaniu.

 

uhlik emisie stromy kompenzacia vysadenie ekologia svet rebricek 3

 

Krajiny po celom svete sa predbiehajú v hľadaní riešení eliminácie skleníkových plynov, ktoré sú výsledkom ľudských činností, ako je riadenie automobilov a výroba tovaru. Kým tlak na elektrické vozidlá a obnoviteľnú energiu prostredníctvom solárnych panelov, veternej energie a vodnej energie zaujíma stredobod pozornosti, ďalšia časť rovnice riešenia rastie všade okolo nás vo forme stromov. 

Jednoduchý fakt je, že výsadba stromov je výnimočným nástrojom v boji proti zmene klímy. Spoločnosť Compare The Market preto predstavila svoj najnovší výskum výpočtu stromov, ktoré by hlavné mestá na celom svete museli každoročne vysádzať, aby vykompenzovali emisie uhlíka putujúcich do atmosféry. Štúdia je založená na informáciách dostupných prostredníctvom súboru údajov Global Carbon Atlas Global City Emissions, ktorý meria úrovne emisií.

Z výskumu vyplynulo, aký je odhadovaný počet stromov, ktoré by boli potrebné na ich kompenzáciu. Vedeli ste, ktoré krajiny sú najväčšími producentami uhlíkových emisií, a ktoré majú z hľadiska uhlíkovej stopy najmenší vplyv na životné prostredie?

 

uhlik emisie stromy kompenzacia vysadenie ekologia svet rebricek 1

 

Podľa údajov, je na tom najhoršie Ázia. Päť z desiatich hlavných miest, ktoré sú najväčšími eminentmi uhlíka, sa nachádzajú v Ázii. Na porovnanie jednotlivých miest boli využité emisie uhlíka z dopravy, priemyslu, odpadu a miestnych elektrární v rámci hraníc mesta. V správe sa uvádza, koľko stromov by v meste museli vysadiť, aby sa emitovaný uhlík kompenzoval. Napríklad päť miest v Ázii, medzi ktoré patrí Peking, Singapur, Hongkong, Tokio a Soul, uvoľní dohromady 219 506 539 ton CO2 ročne. Na vyrovnanie týchto emisií by museli mestá vysadiť 43 901 308 stromov ročne.

Konkrétne by Peking by potreboval vysadiť 15 020 976 stromov, Singapur 9 366 336 a Hongkong s 8 975 292 stromov. Tokio potrebuje vysadiť 5 522 200 a Soul 5 016 504 stromov. Konkrétne výpočty vychádzajú z predpokladu, že päť vysadených stromov dokáže vyčistiť jednu tonu vyrobeného oxidu uhličitého. Ďalšími mestami v top desiatke boli Istanbul, Lagos, Santiago, Londýn a Mexico City. Len pre porovnanie, za najnižšieho producenta emisií uhlíka vo svete bol na prvom mieste určený štát Island a na druhom mieste Nový Zéland.

 

uhlik emisie stromy kompenzacia vysadenie ekologia svet rebricek 2

 

Hovorca pre energetiku v spoločnosti Compare The Market poznamenáva: „Stať sa uhlíkovo neutrálnymi je základným cieľom pre krajiny na celom svete, avšak keďže sa zaväzujú splniť tento cieľ do roku 2050 a neskôr, je potrebná okamžitá činnosť. Jeden zo spôsobov, ktorý navrhujeme, je kompenzácia emisií výsadbou stromov, ktoré sú skvelé na absorpciu CO2, s ďalšími výhodami podpory ekosystému a voľne žijúcich živočíchov. Samotná výsadba stromov nie je udržateľným riešením, ale ani sa nezameriava výlučne na obnoviteľnú energiu alebo recykláciu. Na dosiahnutie cieľov stanovených svetovými lídrami bude potrebná kombinácia opatrení v celom rade environmentálnych oblastí." 

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií: Inhabitat

ZDIEĽAJTE NÁS