Na Slovensku separujú odpad obyvatelia všetkých miest i obcí. Dalo by sa povedať, že sme uvedomelí a separovanie sa pre nás stáva samozrejmosťou.

 

viečka košice maly

 Foto: V Košiciach vytvorili takéto kovové srdce na zber vrchnákov z plastových fliaš, autor fotografie: TV Košice

Už takmer rok a pól tiež existuje zálohový systém návratnosti plastových fliaš, ktoré je podľa informácií Ministerstva životného prostredia využívaný až v 88%. Relatívne „čerstvo“ sa taktiež učíme separovať kuchynský odpad.

Napriek tomu osvetu treba vykonávať neustále, pretože na skládkach stále končí až 70% odpadu, ktorý by mohol byť ďalej recyklovaný. Podľa prieskumu, ktorý zrealizovala v roku 2020 organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-pak, je zrejmé že Slováci najviac separujú plasty, je to až 80% ľudí. Sklo separuje 69%, papier 68% a tetrapaky 57% obyvateľov. Nie vždy však separujeme správne. Možno vás však prekvapí, aké sú všeobecne najväčšie chyby v separovaní odpadov všetkých druhov.

Obaly od vajíčok a rolky z papiera

Nie je úplne jasné, prečo táto informácia donedávna opakovane pri téme separácie odpadu rezonovala celkom jednoznačne, ale hovorilo sa o tom, že obaly z vajíčok, rolky z toaletného papiera a kuchynských utierok patria do zmesového komunálneho odpadu. A to z dôvodu, že ide o už raz recyklovaný papier. Nie je to však správne, aj tieto obaly a rolky podľa legislatívy patria do kontajnerov s papierovým odpadom.

Liekové blistre

Ďalším odpadovým materiálom, ktorí mnoho ľudí vyhadzuje nesprávne do komunálneho odpadu, sú liekové blistre. Tie z dôvodu, že ich prevažujúca materiálová odpadová hmota voči kovu je plast, patria výlučne do plastu. Aj keď v tejto chvíli už vo viacerých mestách na Slovensku zberajú obyvatelia plast, kovy a tetrapaky do jednej spoločnej nádoby.

Plast, ale nevhodný na recykláciu

Zaujímavosťou je napríklad aj fakt, že plast – bublinková fólia naopak patrí do zmesového komunálneho odpadu. Nedá sa totiž pri recyklácii ďalej využiť, a na dôvažok môže spôsobiť upchatie recyklačných strojov. Tak isto do plastov nepatria vrchnáky z plastových fliaš, ktoré sú do koša dané samostatne. Prepadnú totiž recyklačným zariadením. Tieto vrchnáky sú ale extrémne pevné a môžu sa stále zbierať na dobročinné účely pre hendikepovaných ľudí. Zberne bývajú často aj v rámci obchodných centier, ale aj ako kovové drôtené sochy vo väčších mestách, kde sa tieto vrchnáky na dobrú vec hromadia. Ďalšia vec, ktorá možno prekvapí je, že obaly od keksíkov, cukríkov, oplátok či čipsov do plastov nepatria. Nedokážeme ich na Slovensku recyklovať, preto musia putovať do nádoby zmesového komunálneho odpadu.

Škatule od jedla musia byť čisté

Do plastovej žltej nádoby patrí tiež polystyrén, jednorazové nádoby z jedál a obedov, ak nie sú príliš znečistené alebo mastné, v tom prípade by mohli znehodnotiť aj ďalší odpad určený na recykláciu. Podobne je to aj so škatuľami od pizze, patrí do papierového kontajnera, ak nie je mastná alebo inak väčšinovo znečistená. Naopak, jogurtové kelímky vymývať nie je nutné. Stačí, ak ich klasicky zjete lyžičkou a už ich nie je potrebné oplachovať. Poslednou informáciou, ktorá je asi samozrejmosťou, veci, ktoré vytriedite napríklad do plastového vreca do jednotlivých nádob na separovaný odpad vysypte. Plastové vrece môže na recyklačných linkách skla alebo papier spôsobiť problém.

Tak, ako ste na tom vy? Separovali ste vždy správne? Ak nie, nezúfajte, dnes sme urobili ďalší krok vopred.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: TV Košice

ZDIEĽAJTE NÁS