Už tretí rok funguje na Slovensku Zelená linka, ktorú zriadilo Ministerstvo životného prostredia. Ľudia na ňu môžu nahlasovať podnety súvisiace s environmentálnou kriminalitou alebo iné informácie týkajúce sa ochrany a poškodzovania životného prostredia.

 

zelena linka

 

Mottom Zelenej linky je "Spolu za ochranu životného prostredia". Podnety, ktoré sú na Zelenej linke nahlásené, kvalifikovane posudzujú odborníci z oblasti práva, environmentalistiky a chémie. Potom sú postúpené priamo orgánu, zodpovednému za riešenie konkrétneho prípadu. Personál Zelenej linky taktiež analyzuje nedostatky v postupoch orgánov verejnej správy, konzultuje a pripravuje návrhy reálnych riešení a podieľa sa na zvyšovaní environmentálneho povedomia verejnosti. Zelená linka koordinuje a prepája štátne inštitúcie s akademickou obcou a mimovládnymi organizáciami, prostredníctvom výmeny informácií, ktoré napomáhajú odhaľovať environmentálnu kriminalitu.

Prešetrovanie prípadov i informačná podpora

Okrem nahlasovania podnetov na prešetrenie môžu záujemcovia na linke tiež získať informácie o environmentálnej legislatíve a o problematike životného prostredia. Podľa informácií, ktoré poskytlo MŽP bolo počas troch rokov jej existencie nahlásených 6300 podaní, z čoho bolo 3029 podnetov a 3088 žiadostí o informácie. Vyriešených a uzatvorených bolo približne 70 percent z nich.

Rezonuje odpad, starostlivosť o zvieratá a výrub drevín

Medzi najčastejšie podnety patria podozrenia z nezákonne uloženého odpadu, nezákonného výrubu drevín, zanedbanej starostlivosti o domáce zvieratá a nelegálneho vypúšťania obsahu žúmp do prírody. Ďalšími ohlasovanými problémami sú problémové chovy hospodárskych zvierat, čistota ovzdušia v súvislosti s kúrením domácimi kotlami a kozubmi s nevhodným palivom, spaľovanie komunálneho odpadu v záhradách, vysoká prašnosť ovzdušia a podobne. Vďaka nahláseným podnetom bolo vyriešených 221 prípadov týkajúcich sa podozrenia z nelegálneho výrubu drevín, odstránených 181 nelegálnych skládok a vyriešených 74 podnetov evidovaných ako nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp. 

Ako kontaktovať Zelenú linku?

Podľa informácií Ministerstva životného prostredia vďaka podnetom na Zelenej linke prišlo k pozitívnym zmenám v oblasti ochrany životného prostredia. Momentálne má Zelená linka päť odborných tímov zameraných na vodu a pôdu, odpadové hospodárstvo, ovzdušie, prírodu a zvieratá.

Verejnosť môže Zelenú linku kontaktovať v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h, prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla 0800 144 440 alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií: MŽP SR, Envirorezort

ZDIEĽAJTE NÁS