V barokovej budove Žrebčína Štít v Kopčanoch na Záhorí zasadla v prítomnosti vedenia spoločnosti Xella - vypisovateľa súťaže a starostu obce Kopčany v mesiaci máj medzinárodná porota v zložení významných českých a slovenských architektov. Prítomní boli Juraj Benetin, Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Jana Stachová, Miroslav Stach a porote predsedal Ľubomír Závodný.

 

xella sutaz 1

 

Súťaž bola určená študentom a študentkám (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách a témou zadania bolo „INTERVENCIE - AKO ĎALEJ KOPČANY? ÚNIK ZO SÚČASNOSTI DO HISTÓRIE A NAOPAK V ČESKO-SLOVENSKEJ CEZHRANIČNEJ OBLASTI V KOPČANOCH".

Cieľom 27. ročníka, organizovaného pod mottom „Nohami v histórii - hlavou v súčasnosti/budúcnosti", bola podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí a myšlienok. Téma zadania bolo tiež príležitosťou na zamyslenie sa nad potrebami regionálneho turizmu a územím, ktoré dýcha históriou Veľkej Moravy a čias Márie Terézie v cezhraničnej lokalite Archeopark Mikulčice-Kopčany a jeho okolie. Výzvou bola aj skutočnosť, že sa jedná o silne symbolické miesto, kde hranica medzi Českou republikou a Slovenskom nerozdeľuje, ale spája.

 

xella sutaz 3 xella sutaz 2

 

Odborným garantom 27. ročníka súťaže bola doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Podľa jej slov sa účasť súťažných kolektívov, ako aj ocenené a odmenené návrhy vyznačovali vzácnou pestrosťou – boli mozaikou škôl architektúry naprieč Slovenskou a Českou republikou.

Výsledky 27. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže XELLA:

1. CENA: PETRA ĎURIŠKOVÁ, ŠIMON VOŠTINÁR, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava
2. CENA: MICHAELA KOSTURKOVÁ, KRISTÍNA KULLOVÁ, KRISTIÁN JULÍNEK, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava
3. CENA: VÁCLAV HEGINGER, Fakulta architektury VUT, Brno
4. MIESTO: Bc. DÁVID NOSKO, Bc. MICHAELA KRPÁLOVÁ, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava
5. MIESTO: FILIP KIOWSKÝ, Fakulta stavební VUT, Brno
6. MIESTO: Bc. SIMONA FISCHEROVÁ, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava

ZDIEĽAJTE NÁS