V posledný pracovný aprílový deň bolo slávnostne otvorené triediace centrum na spracovanie zálohovaných plastových fliaš a plechoviek. Systém zálohovania obalov bol na Slovensku spustený 1. januára 2022 a do dnešného dňa bolo vyzbieraných už 100 miliónov zálohovaných nádob.

 

plastove obaly 1

 

Práve triediace centrum je ústredným miestom, kde sa všetky obaly z jednotlivých odberných miest Slovenska sústreďujú. Kapacita spracovania obalov je naplánovaná na 29 tisíc ton plastových a 9 tisíc ton kovových obalov ročne.

Triediace centrum sa nachádza v obci Kočovce pri Novom Meste nad Váhom. Je tu umiestnená optická linka, ktorá triedi materiály podľa druhov a farieb a pripravuje hotové balíky vytriedeného plastového a kovového materiálu pre recyklátorov. Takouto selekciou sa vyzbiera sa plastový a kovový odpad vysokej kvality, ktorý sa dá efektívne využiť pri výrobe nových obalov. Šetria sa tak prírodné zdroje, znižuje množstvo použitej energie a tým aj emisie CO2. Okrem centrálneho centra sa na Slovensku nachádzajú aj strategicky situované medzisklady, aby sa dosiahla optimalizácia prepravných trás a zabezpečil sa flexibilný, efektívny a ekologický prevoz obalov z jednotlivých odberných miest.

Cieľom zálohového systému je vyzbierať a recyklovať minimálne 90% nápojových obalov do roku 2025. Dosiahnutím tohto očakávania sa Slovensko dostane bližšie aj k naplneniu európskych cieľov v oblasti nakladania s odpadom a recyklácie. Do roku 2030 je to 70%-ná recyklácia všetkých obalov a 60 %-ná recyklácia komunálneho odpadu, kým do doku 2035 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10% odpadu.

  • Správca zálohového systému je neziskovou organizáciou, ktorú vytvorilo konzorcium štyroch subjektov – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Tie zastupujú povinné osoby zo zákona o zálohovaní, a to výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS