Prehlbujúca sa klimatická kríza vedie v posledných rokoch k prijímaniu dohovorov, stratégií a opatrení, ktoré majú za úlohu znížiť negatívne dopady ľudskej činnosti na našu planétu.

 

Milano parky

 

V európskom kontexte tieto snahy zastrešuje Zelená dohoda pre Európu, tzv. Green Deal, ktorá zaväzuje štáty Európskej únie k snahe o uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Jej súčasťou je aj cieľ znížiť emisie skleníkových plynov, vyprodukovaných v štátoch EÚ do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990. Dosiahnutie týchto cieľov jednotlivými štátmi, prípadne mestami, je riadené ich vlastnými mitigačnými a adaptačnými stratégiami. Aké konkrétne projekty vo veľkých európskych mestách vznikajú, si budeme postupne predstavovať v našich článkoch. Nedávno sme spomínali metropolu ČR - Prahu a jej snahu o rešpektovanie princípov cirkulárnej ekonomiky. Dnes vám predstavíme „green aktivity“ talianskej mekky módy, Milána.

Vertikálne záhrady vo vežiakoch Bosco Verticale

Ako bojuje proti zmenám klímy Miláno? Hlavné mesto Lombardie na severe Talianska je domovom troch miliónov obyvateľov, ale ako s nadsádzkou hovoria aj jeho čelní predstavitelia, tiež domovom dvoch rezidenčných veží v centre mesta, ktoré sú kompletne pokryté zeleňou. Tieto dve „zalesnené“ budovy nesúce názov „Bosco Verticale“ – teda vertikálny les – poskytujú útočisko toľkým stromom, koľko sa nachádza na ploche jedného hektára zalesneného územia. Aj keď pôdorys budov zaberá len 1 900 m², zelená plocha, ktorá je na vertikálnych záhradách vysadená, je veľká 20 000 m². Zeleň na týchto stavbách tak ročne vyprodukuje 19 ton kyslíka a pohltí 20 ton oxidu uhličitého. Tieto stavby boli predzvesťou súčasných mitigačných a adaptačných opatrení, v rámci ktorých sa Miláno okrem iného rozhodlo do roku 2030 vysadiť 3 milióny stromov – jeden za každého obyvateľa.

 

Milano Bosco verticale

 

Stromy ako symbol života

Stromy nielenže čistia vzduch a pohlcujú emisie, ktoré sa v meste tvoria, ale aj napomáhajú biodiverzite a ochladzujú prostredie, v ktorom sa za horúcich dní bez prítomnosti zelene tvoria tzv. „tepelné ostrovy“ rozpálených ciest a budov. Pre tento ambiciózny plán sa mesto spojilo s Polytechnickou univerzitou v Miláne, ktorá aktívne pracuje na určení najlepšej skladby druhov stromov a najlepších miest pre ich umiestnenie, aby bol ich potenciál využitý naplno.

 

Milano castelo

 

Verejná doprava a zóny na relax

Miláno tiež premenilo veľkú časť svojich verejných priestranstiev na pešie a cyklistické zóny, znížilo plytvanie jedlom o polovicu a do roku 2030 plánuje mať plne elektrifikovanú mestskú dopravu. Je tak jediným talianskym mestom a zároveň jedným z 54 miest, ktoré idú po ceste, ktorá bola vytýčená Parížskou dohodou o zmene klímy z roku 2015.

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií: TS Media list CZ

ZDIEĽAJTE NÁS