Od prvého decembra 2021 vznikne na Slovensku nová prírodná rezervácia Pralesy Slovenska. Za chránené územia bude vyhlásených 76 lokalít, ktoré sa nachádzajú na území celej SR. Najviac z nich sa nachádza v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, v Nitrianskom kraji ako jedinom sa nenachádza žiadna takáto lokalita.

 

pralesy slovensko huby zvierata rastaliny 5

Foto: OZ Pralesy Slovenska

 

Z celkového počtu slovenských lesov pralesy u nás tvoria už len mizivé pol percento. Ako sa vyjadril vo svojej dôvodovej správe envirorezort Ministerstva životného prostredia, "hlavným cieľom novovzniknutej rezervácie je zabezpečenie ochrany prírodných procesov a dosiahnutie prirodzenej dynamiky vývoja lesných ekosystémov, ich špecifickej štruktúry a funkcie a vytvorenie predpokladov pre zachovanie biologickej rozmanitosti a funkcií ekosystémov."

 

pralesy slovensko huby zvierata rastaliny 2

Foto: OZ Pralesy Slovenska

 

Občianske združenie Prales v rokoch 2009 - 2015 podrobne mapovalo územie Slovenska, aby dokázali identifikovať a vymedziť pralesy a zvyšky pralesov, ktoré na našom území ešte máme. Výsledkom skúmania bola identifikácia 261 pralesov s rozlohou 10 180 hektárov. Približne 70% z nich bolo chránených, zostávajúcim lokalitám hrozil legálny výrub. Snaženie členov občianskeho združenia bolo po šiestich rokoch úspešné a ochrana zostávajúcich 30% pralesov je od prvého decembra zaručená.

 

pralesy slovensko huby zvierata rastaliny 2

pralesy slovensko huby zvierata rastliny 4

Foto: OZ Pralesy Slovenska

 

Aj keď ide pri mnohých lokalitách o skutočne malé územia, pozostávajúce zo strmých skál, roklín a brál, práve v týchto priestoroch žijú desiatky vzácnych zvierat a rastú tam výnimočné dreviny a rastliny. Svoje útočisko tu má napríklad tetrov hlucháň, vzácne dutinové netopiere, medvede, rysy i vlci. Nehovoriac o rozmanitej skupine hmyzu a vtáctva.

 

pralesy slovensko tetrov hluchan 1

Foto: OZ Pralesy Slovenska

 

Územie bude pod piatym - najvyšším stupňom ochrany, napríklad čo sa ťažby dreva alebo výstavby na tomto území týka. Návštevníci budú môcť lokality navštíviť po vyznačených chodníkoch za stanovených podmienok a pravidiel. Tie sa ešte budú upresňovať. Ochrana pralesov by do budúcnosti Slovensku mohla pomôcť aj pri stanovovaní pravidiel ochrany národných parkov.

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií a foto: OZ Pralesy Slovenska

ZDIEĽAJTE NÁS