Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia vyhlásila už 12. ročník súťaže Dedina roka. Ocenená bude obec, ktorej obyvatelia ctia tradície, chránia životné prostredie a pripravujú svoju dedinu na klimatickú zmenu. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 12 slovenských obcí.

 

dedina roka 1 uvod

 

Bojovať o prvenstvo budú Benkovce, Bzince pod Javorinou, Čičmany, Čierne, Gajary, Jakubova Voľa, Korňa, Necpaly, Rakovo, Spišské Tomášovce, Vinosady a Veľké Ripňany. O víťazovi rozhodne odborná porota koncom augusta a víťaz okrem viacerých darov bude tiež reprezentovať Slovensko v boji o Európsku cenu obnovy dediny.

Tradície, kultúra i životné prostredie

Táto súťaž sa vyhlasuje každý druhý rok a koná sa už od roku 2001. Jej cieľom je poukázať na krásu našich regiónov a vidieka, ako dôležitú a nezanedbateľnú súčasť bohatstva Slovenska. Je tiež priestorom pre prezentáciu slovenských obcí, ktoré sa starajú nielen o svoje prostredie, ale aj o rozvoj vlastných tradícií a kultúry. Rovnako je príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov, výmenu skúseností, či inšpiráciu do ďalšieho rozvoja.

Tento rok preváži kvalita nad kvantitou

V aktuálnom ročníku majú najsilnejšie zastúpenie obce zo Žilinského kraja, ktorých je takmer polovica (5), približne rovnako je zastúpený východ (3) aj západ krajiny (4). Ako uviedol generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, „je ťažké prekonať posledný ročník, ktorý bol najúspešnejší z hľadiska počtu prihlásených dedín. Avšak v roku 2023 bude prioritou kvalita, nie kvantita. Teším sa, čím originálnym a nezabudnuteľným, obce v teréne národnú hodnotiacu komisiu prekvapia.“

 

dedina roka 3

 

Víťaza určí odborná porota

Samotná prezentácia jednotlivých obcí bude prebiehať od mája do júna, pričom je dôležité zostaviť originálny, zaujímavý a inšpiratívny program. Súčasťou prezentácie by mali byť úspechy, či výnimočnosť danej obce v oblasti kultúry, tvorivosti obyvateľov, tradícii, hospodárenia, starostlivosti o životné prostredie, budovania spoluprác komunít i nadväzovanie partnerstiev. Výsledky národného ocenenia Dedina roka 2023 budú verejnosti priblížené a predstavené v septembri tohto roka.

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií: Slovenská agentúra životného prostredia a MŽP

ZDIEĽAJTE NÁS