Ytong vyvinul v roku 1924 J.A. Eriksson, švédsky architekt, ktorý hľadal materiál na stavbu s dobrými vlastnosťami dreva (izolácia, pevnosť a spracovateľnosť) bez jeho nevýhod (horľavosť a pominuteľnosť). Výsledkom jeho práce bol stavebný materiál s novými fyzikálnymi vlastnosťami: pórobetón Ytong. Ytong je pevný, výborne izoluje, ľahko sa spracováva, dobre sa s ním pracuje, je nehorľavý a odolný.

 

xella tvarnice

 

Kompletný stavebný systém od suterénu po strechu

Vďaka neustálemu výskumu a hľadaniu riešení ponúka dnes pórobetón Ytong produkty vynikajúcej kvality, s vysokou tepelnou izoláciou, optimálnou odolnosťou a s dokonalou ergonómiou. Dom vymurovaný z pórobetónu tak tvorí homogénny celok a nedochádza v ňom k tepelným mostom a prípadnému pnutiu alebo trhlinám, ktoré sa môžu objaviť v dôsledku kombinácie materiálov s rôznymi vlastnosťami. Ytong vám tak ušetrí celý rad nákladov a problémov, ktoré môžu v priebehu rokov nastať pri vzájomne nekompatibilných materiáloch.

S pórobetónovými tvárnicami Ytong postavíte pasívny dom aj dom v triede A0

Stavba alebo renovácia nie je niečo, čo robíte každý deň. Takže až príde čas. chcete, aby bola po všetkých stránkach v poriadku. Súčasná legislatíva kladie rad požiadaviek a jedny z tých najrýchlejšie sa vyvíjajúcich sú nároky na nízku energetickú náročnosť stavieb. Každý stavebník je povinný dodržiavať tieto požiadavky pri stavbe svojho domu. S tvárnicami Ytong je samozrejme možné súčasné predpisy bez problémov splniť.

Pórobetónové murivo Ytong prináša riešenia orientované na budúcnosť

Vonkajšie steny z pórobetónu Ytong plnia požiadavky kladené na budovy v triede A0 alebo na pasívny dom. S tvárnicami Ytong sa tak súčasných zmien nemusíte báť. Homogenita a dobré tepelnoizolačné parametre pórobetónových tvárnic Ytong sú zárukou, že aj váš dom bude mať požadovaný vysoký tepelný odpor a bude bez tepelných mostov. A je len na vás, či postavíte dom formou jednovrstvového muriva, alebo sendvičovým murivom, kombinujúcim nosné tvárnice a zateplenie.

Požiadavkám normy zodpovedajú všetky steny s tvárnicami Ytong

Pokiaľ budete preferovať variant so zateplením, odporúčame pre hrubú stavbu zvoliť pórobetónové tvárnice Ytong a na zateplenie minerálne dosky Multipor. Toto spojenie vytvorí stenu s extrémne nízkym súčiniteľom prestupu tepla. Výborné tepelnoizolačné parametre ponúkajú aj pórobetónové tvárnice Ytong Lambda YQ, ktoré sú vhodné pre jednovrstvové steny. Obe uvedené cesty plnia požiadavky normy a je len na investorovi, ktorú z nich zvolia.

Viac informácií: www.xella.sk

ZDIEĽAJTE NÁS