Vedeli ste, že 7. september je dňom čistého ovzdušia? Tento sviatok bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 2019. V uznesení rezolúcie sa zdôrazňuje význam a potreba zvýšenia informovanosti verejnosti o zlepšení kvality ovzdušia ako nevyhnutnosti pre ďalší život.

 

čisté ovzdušie

 

Kvalita ovzdušia priamo ovplyvňuje zdravie každého z nás

Svetová zdravotnícka organizácia varuje ľudí, že až 99 % svetovej populácie v súčasnosti dýcha znečistený vzduch. Každý rok zomrie v dôsledku znečistenia ovzdušia 7 miliónov ľudí, z toho 90 % v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Znečistenie ovzdušia postihuje najmä deti a starších ľudí a má negatívny vplyv na ekosystémy. Mnohé látky znečisťujúce ovzdušie priamo prispievajú ku klimatickej kríze a zlepšenie kvality ovzdušia môže pozitívne pôsobiť na zmiernenie zmien klímy. V Agende 2030 pre udržateľný rozvoj sa tiež udáva, že zníženie znečistenia ovzdušia je rozhodujúce pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja.

Vzduch, ktorý zdieľame

Tretí Medzinárodný deň čistého ovzdušia pre modrú oblohu sa nesie v znamení témy “Vzduch, ktorý zdieľame". Zameriava sa na cezhraničnú povahu znečistenia ovzdušia, pričom zdôrazňuje potrebu kolektívnej zodpovednosti a kolektívneho konania. Znečistenie ovzdušia totiž nepozná štátne hranice a je všadeprítomné. V správe programu Spojených národov pre životné prostredie sa napríklad zistilo, že súčasné znečistenie ovzdušia v Číne zvyšuje silu cyklónov, ktoré sa tvoria nad Tichým oceánom, a dokonca šíri kontaminanty do západnej časti USA.

 

čisté ovzdušie 2

 

Programové ciele a spolupráca

Cieľom Medzinárodného dňa čistého ovzdušia pre modré nebo je preto vybudovať globálne spoločenstvo opatrení, ktoré povzbudzuje krajiny, aby spolupracovali v boji proti znečisteniu ovzdušia s cieľom zabezpečiť čisté ovzdušie pre všetkých. Na tento účel poskytuje ľuďom platformu, ktorá umožňuje spoluprácu pri zmierňovaní znečistenia ovzdušia na individuálnej, národnej, regionálnej, ako aj medzinárodnej úrovni.

V programe OSN pre Medzinárodné spoločenstvo sa navrhuje:

  • Pomôcť národným vládam zlepšiť ich schopnosť plánovať a realizovať zníženie emisií a monitorovať pokrok pri znižovaní znečistenia ovzdušia.
  • Nasmerovanie investícii do výroby elektriny z obnoviteľných a čistejších zdrojov, odklon od elektrickej energie z fosílnych palív s cieľom umožniť čistejšiu elektrickú mobilitu, uspokojiť zvýšený dopyt po chladení, elektrických spotrebičoch a čistom varení.
  • Podpora rozvojových krajín, aby prestali používať znečisťujúce palivá na výrobu energie a biomasy na varenie.
  • Znižovanie emisii metánu, a tým znížiť znečistenie ozónom a jeho vplyv na zdravie, produktivitu plodín a rast lesov.
ZDIEĽAJTE NÁS