Spomaliť, vnímať a naplno prežívať. To sú hlavné stabilné méty dnešného zložitého a rýchleho sveta. Čím viac je náš spôsob života digitálnejší, prepracovanejší a globálnejší, tým viac túžime po pokoji a skutočnej pôvodnej atmosfére. Zoznámte sa s nami s pomalou architektúrou, ktorá predstavuje úplne nové chápanie priestoru a času.

 

pomala architektúra 0 mala

 

Rešpektovanie genia loci

Pomalá architektúra sa vyvíja a žije so svojimi obyvateľmi a návštevníkmi, pretože každé miesto na svete je jedinečnou kombináciou prírody, architektúry a jej prežívanej kultúry. Možno ju chápať ako vytváranie priestorov, ktoré podporujú pomalé bývanie, alebo priestorov, ktoré sú vytvorené zámerne s časom. Proces navrhovania v pomalej architektúre starostlivo zohľadňuje potreby klienta, obyvateľov a ekosystému, v ktorom je budova situovaná. V ideálnom prípade by mala architektúra splývať s krajinou a mala by byť podporovaná miestnymi materiálmi, remeslom a stavebnou kultúrou.

 

pomala architektura principy 1

 

Prepojenie tradície a moderny

Podobne ako v iných slow trendoch, napríklad v slow food či slow fashion, túžia ich používatelia a konzumenti po autenticite, udržateľnosti a regionálnosti. Pomalá architektúra vyzýva architekta a jeho obyvateľov, aby mysleli dlhodobo a organicky sa zapojili do procesu výstavby. Musia porozumieť tradičnému, akceptovať ho a plynule ho skombinovať s novými, modernými prvkami.

Dvaja známi propagátori pomalej architektúry, Carolyn F. Strauss a Alastairom Fuad-Luke prezentujú šesť princípov pomalého architektúry a dizajnu, ktorými chcú inšpirovať tvorcov, aby ku svojej práci pristupovali inak ako doteraz. Princípy zohľadňujú sociálnu, kultúrnu a environmentálnu udržateľnosť v dizajne.

Odhaľovanie

Pomalý dizajn odhaľuje skúsenosti v každodennom živote, ktoré sú často vynechané alebo zabudnuté, vrátane materiálov a procesov, ktoré možno ľahko prehliadnuť v existencii alebo tvorbe artefaktu. Zameriava sa na odhalenie faktov, odkiaľ výrobky pochádzajú a podporuje skúmanie použitých materiálov. Môže pomôcť nájsť nečakané estetické potešenie, premiestniť neznáme a pomôcť vytvoriť nové povedomie.

 

pomala architektura principy 6 archdaily

 

Rozširovanie

Pomalý dizajn zohľadňuje skutočné a potenciálne 'prejavy' artefaktov a prostredí nad rámec ich vnímaných funkcií, fyzických vlastností a životnosti. Znamená preskúmanie ďalších potenciálnych významov a použití rôznych objektov a prostredí.

Odrážanie

Pomalé dizajnové artefakty, prostredia a zážitky vyvolávajú rozjímanie a reflexnú spotrebu. Znamená prepojenie s každodennými predmetmi, ktoré s pribúdajúcim vekom preberajú nedokonalosti, ale napriek tomu odrážajú ich vlastnú cestu a vzťah s ich majiteľom. Pomalí dizajnéri sa snažia uspokojiť skutočné potreby, a nie prechodné módne alebo trhovo orientované potreby.

 

pomala architektúra 3

 

Zapojenie sa

Pomalé procesy navrhovania sú sa spoliehajú sa na zdieľanie, spoluprácu a transparentnosť informácií, aby sa dizajn mohol naďalej vyvíjať do budúcnosti. Tento princíp - angažovanosť, povzbudzuje výrobcov, aby navzájom kooperovali a aby ich myšlienky voľne prúdili v rámci priemyslu.

Zúčastnenie sa

Pomalý dizajn povzbudzuje používateľov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi procesu navrhovania a prijali nápady na pohodu a výmenu s cieľom podporiť sociálnu zodpovednosť a zlepšenie komunity. Účasť povzbudzuje dizajnérov, aby do svojich návrhov začlenili miestne znalosti a tvorili s ohľadom na používateľa a komunitu.

 

pomala architektura principy 1

 

Vyvíjanie sa

Pomalý dizajn si uvedomuje, že z dynamického dozrievania artefaktov, prostredí a systémov v priebehu času môžu vyplynúť bohatšie zážitky. Ak sa pozrieme nad rámec potrieb a okolností súčasnosti, pomalé návrhy sú (behaviorálnymi) činiteľmi zmeny.

Zatiaľ čo pomalý život nás často povzbudzuje k tomu, aby sme pamätali na prítomný okamih, šiesty princíp pomalého dizajnu žiada dizajnérov, aby premýšľali o potrebách budúcnosti a o tom, ako môže dizajn časom nadobudnúť na ďalšej hodnote.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS