Spoločnosť URB so sídlom v Dubaji, ktorá sa zameriava na projekty pre zdravý a udržateľný život a bývanie, nedávno predstavila plán na vytvorenie najväčšieho udržateľného mesta Afriky - THE PARKS.

 

parks afrika mesto 1 uvod mala

 

Mesto pre 150 000 ľudí s rozlohou 1700 hektárov má svojim obyvateľom poskytnúť najvyšší štandard trvalo udržateľného života na svete. Malo by byť absolútne sebestačným miestom na život, pričom bude vyrábať 100 % vlastnej energie, vody aj potravín.

Inteligentné mesto PARKS bude lokalizované vo východnom regióne južnej Afriky. Jeho cieľom je podporiť životný štýl s nulovou bilanciou v komunite so zmiešaným využitím, ktorá bude zahŕňať rezidenčné bývanie, zdravotníctvo a maloobchod, vzdelávanie, cestovný ruch a zábavné služby. Územie je koncipované v 12 obytných štvrtiach a 40 000 bytových jednotkách.

 

parks afrika mesto 5

 

Všadeprítomná zeleň

Tepnami a ústredným srdcom mesta budú rozsiahle zelené plochy. Unikátna 5km dlhá multifunkčná zelená chrbtica má naplánované rôzne vetvy pulzujúcich komunitných parkov, ktoré spájajú všetky budovy navzájom. Táto odolná krajina spojí obyvateľov so všetkými uzlami v rámci zástavby v priebehu niekoľkých minút prechádzkami, cyklistikou alebo elektrickými vozíkmi. S viac ako 32 kilometrami vyhradených bežeckých, cyklistických a jazdeckých tratí budú PARKY poskytovať aj najekologickejšie a najbezpečnejšie spôsoby aktívnej dopravy.

 

parks afrika mesto 5

 

Ambiciózny plán

Ekonomika mesta je plánovaná na automatizovaných službách a pracovných miestach v oblasti zelených technológií na podporu miestnych služieb. Mesto v rámci podpory aktívneho životného štýlu a sociálnej udržateľnosti nebude mať autá. Pre lepšiu dostupnosť mobility však budú k dispozícii menšie elektrické vozidlá. Na trávenie voľného času sú naprojektované vonkajšie fitnescentrá, komunitné farmy, vonkajšie športoviská a kurty, bežecké a cyklistické dráhy, verejné umelecké fórum. Krajina je navrhnutá tak, aby zachytávala, upravovala a opätovne využívala vodu a zároveň šetrila čo najväčšiu časť tohto vzácneho zdroja.

Udržateľnosť v DNA mesta

Projekt bol ďalej optimalizovaný pomocou rôznych nástrojov, metód a analýz, ako je modelovanie energie, analýza mikroklímy, analýza slnečného žiarenia, simulácie/ analýza a kontrola oslnenia denného svetla, efektívne využívanie vody, recyklácia vody, analýza nákladov na životný cyklus, analýza odpadového hospodárstva a recyklácie odpadu, udržateľné terénne úpravy a analýza mestského odvodňovania. Mesto bude tiež vyrábať 100% svojej pitnej vody na miestne (solárne generátory vzduch-voda), ako aj recyklovať 100% svojej vody na zavlažovanie.

 

parks afrika mesto 3

 

Riešenie odpadu

Všetok odpad v meste sa stane zdrojom. Mesto tiež prijme komplexnú stratégiu nulového odpadu, ktorá bude podporovaná prostredníctvom komunitných informačných programov. Separácia odpadu pri zdroji a zber všetkých druhov odpadov pomôže vytvoriť efektívnejší cyklus recyklácie odpadu. Všetky nákupné miesta budú v prvom rade podporovať používanie nulových obalových riešení, zatiaľ čo biologicky rozložiteľný obalový materiál poskytne alternatívne ekologické riešenie. Mesto tiež zakáže používanie jednorazových plastov.

Potravinová sebestačnosť

Na zlepšenie potravinovej bezpečnosti sa pri vývoji využívajú najnovšie inovácie vo výrobe potravín, ako je klimatizované vnútorné vertikálne poľnohospodárstvo, úle s diaľkovým dohľadom, udržateľný chov hydiny a mlieka, akvapónia na produkciu bielkovín, produktívna krajina a bioslané poľnohospodárstvo.

 

parks afrika mesto 4

 

Model pre budúcnosť?

Ako sa však pokorne vyjadril generálny riaditeľ spoločnosti URB, Baharash Bagherian, „ ide o veľký projekt a uvidíme, ako sa celý vyvinie. Inteligentná sieť, mestská výroba potravín na zníženie emisií z dopravy a mnohé ekologické energetické systémy sú len kúskom toho, čo dúfame, že z miest typu "The PARKS" vytvoríme model pre budúce udržateľné mestá na celom svete.“

Pripravila: Petra Adamcová
Vizualizácie: Spoločnosť URB, Dubai

ZDIEĽAJTE NÁS