Vegetačné zelené strechy si získavajú čoraz väčšiu obľubu aj na Slovensku. Okrem estetickej hodnoty prinášajú mnoho ďalších benefitov.

 

zs uvodna foto

 

Sú útočiskom pre hmyz, zadržiavajú vodu, ochladzujú a pomáhajú znižovať teplotu v mestách, zvyšujú biodiverzitu a zachytávajú prach, nečistoty a CO2. Nielen z tohto dôvodu zorganizovala v tomto roku Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru po prvý krát súťaž Zelená strecha 2022.

Do súťaže sa mohli prihlásiť realizátori zelených striech, inštitúcie, súkromné osoby, architekti i developeri. Súťaž bola vyhlásená pre dve kategórie zelených striech, realizovaných na rodinných –súkromných, ale aj verejných budovách. Jednotlivých adeptov hodnotila odborná porota, ale do hlasovania sa taktiež mohla zapojiť laická verejnosť.

Ako víťazné boli ocenené nasledujúce realizácie zelených striech:

Kategória Rodinná zelená strecha:

1. miesto: RD Liptovská Štiavnica, šikmá zelená strecha na rodinnom dome s funkciami – estetika, vodozádrž a ochladzovanie.

zs rodinný dom liptovská stiavnica

 

2. miesto: RD Bratislava, kombinácia extenzívnej a intenzívnej zelenej strechy na rodinnom dome a parkovacom objekte.

zs rodinný dom bratislava

 

3. miesto: RD Triha Bratislava, zelená strecha z rozchodníkov, doplnená o suchomilné trávy a trvalky.

zs rodinný dom triha

 

Kategória Verejná zelená strecha:

1. miesto: Nivy centrum, Bratislava, komplexný verejný priestor, určený na oddych a rekreáciu s detským
ihriskom, bežeckou dráhou a relaxačnými plochami.

zs nivy verejna strecha

 

2. miesto: SKY PARK, Bratislava, SKY PARK prináša do Bratislavy novú kvalitu mestskej architektúry a zásadnú zmenu prístupu k verejnému priestoru.

zs sky park verejna

 

3. miesto: Jarabinky, Bratislava, koncept v podobe zelených vnútroblokov so vzrastlou zeleňou, zelenými terasami a zelenými nástupnými plochami.

zs jarabinky verejna

 

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Asociácia pre zelené strechy

ZDIEĽAJTE NÁS