16. septembra sa na Slovensku začína každoročná pravidelná kampaň Európsky týždeň mobility. Témou tohto ročníka je "Lepšia dostupnosť, s mottom Cestujme zodpovedne".

 

europsky tyzden mobility 1

 

Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite a podpora zmeny správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Do kampane sa môžu svojimi podujatiami zapojiť samosprávy miest a obcí, ale aj neziskové organizácie, inštitúcie, samosprávne kraje a školy.

Súčasťou podujatia je aj Deň bez áut, ktorý pripadá na 22. septembra. Keďže doprava je druhým najviac znečisťujúcim sektorom v Európe a emisie z domácej dopravy v EÚ sa neustále zvyšujú, na splnenie európskeho cieľa je potrebné dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2050.

 

europsky tyzden mobility 3

 

Téma kampane bola vybraná tak, aby reflektovala túžbu jednotlivcov v celej Európe znovu sa spojiť po mnohých mesiacoch izolácie a obmedzení, stretávať sa na námestiach, verejných priestoroch, parkoch či nábrežiach. Verejný priestor z tohto dôvodu mestá musia prerozdeľovať spravodlivejšie a efektívnejšie. Čo znamená, že bude nevyhnutné niektoré priestory odobrať motorovej doprave a pridať priestor aktívnym formám dopravy, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu a slúžia väčšiemu počtu obyvateľov.

 

europsky tyzden mobility 3

 

Konkrétne kroky samospráv v tomto projekte môžu spočívať v rozširovaní peších zón, rekonštrukcii alebo výstavbe autobusových zastávok, budovaní cyklotrás, inštalovaní cyklostojanov, rekonštrukcii chodníkov pre peších, vytváraní zelenej infraštruktúry či zriadení nízkoemisných zón v mestách. Zároveň je tento týždeň vhodný na predstavenie vízie samosprávy pri plánovaní udržateľnej mobility v dlhšom časovom horizonte.

Pripravila: Petra Adamcová

 

ZDIEĽAJTE NÁS