Ponoriť sa do tajomstiev fyzikálnych zákonov a oboznamovať sa so zaujímavými objavmi a vynálezmi fyziky či biológie. Zamyslieť sa nad ekológiou a fungovaním prírodných zákonov, poznať životné prostredie a edukovať sa v tom, ako ho chrániť a pomáhať mu.

 

elektrarna EP z ulice

 

A to všetko v pôvodných priestoroch bývalej elektrárne, ktorá svoju funkciu začala plniť už v roku 1906. Dovtedy sa v Elektrárni Piešťany udialo mnoho zaujímavého. Napríklad bola táto budova vyhlásená Stavbou roku 2013.

Objekt elektrárne bol vystavaný v historizujúcom slohu inšpirovanom klasicizmom. V generátorovej hale najskôr pracovali tri, po prestavbe v roku 1926 až päť dieselových strojov s generátormi na striedavý prúd. Spaľovali naftu a vykurovací olej, ktorý do elektrárne privádzalo podzemné potrubie zo železničnej stanice.

Elektrárňa Piešťany zabezpečovala elektrinu nielen pre mesto Piešťany, ale aj pre okolité obce. K pôvodnej budove generátorovej haly bol pristavaný trakt transformátorovne a rozvodne vo funkcionalistickom slohu. Svojmu účelu slúžila elektráreň 40 rokov, následne bola využívaná ako sklad. Distribúciu a transformáciu energie však zabezpečovala až do konca 90-tych rokov minulého storočia. V roku 1995 bola Elektrárňa Piešťany zapísaná na zoznam národných kultúrnych pamiatok.

 

elektrarna EP predný dvor elektrarna EP nočný pohľad

 

V roku 2008 sa začal proces revitalizácie budovy pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Rekonštrukcia budovy, za ktorej architektonickým návrhom stoja Vladimír Hain a Michal Ganobjak pod vedením Doc. Evy Kráľovej si získala uznanie nielen u nás, ale i v zahraničí. Nedávno boli zrekonštruované ďalšie priestory tejto budovy, čím objekt získal mini múzeum elektrárne a elektrikárskeho povolania a Teslovu miestnosť s exponátmi založenými na jeho vynálezoch.

 

elektrarna EP generátorová hala 1

Foto: Generátorová hala

 

elektrarna EP rozvodňa

Foto: Rozvodňa

„V tejto Elektrárni to žije čulým ruchom. Tešíme sa, že sme zachovali atmosféru tohto miesta, snažili sme sa urobiť všetko tak, aby tu bol stále cítiť pôvodný duch miesta. Novo sme prispeli tehličkou k dostavbe budovy, kde sme zastrešili pôvodný dvor a vytvorili presklenú galériu. Nekonkurovali sme pôvodnej časti, naopak sme sa snažili o ich symbiózu. Doplnili sa tak technické a hygienické miestnosti bez toho, aby sa zaplnil pôvodný priestor,“ hovorí o myšlienke rekonštrukcie architekt Vladimír Hain.

 

elektrarna EP generátorová hala 1

Foto: Vodojemná veža Elektrárne

Dnes priestor slúži predovšetkým ako centrum interaktívneho vzdelávania pre mladých ľudí v oblasti vedy, konkrétne fyziky a elektriky. „Všetko ale prebieha zábavnou formou, kedy sa môžu deti elektriky bezpečne dotknúť. Sme taktiež komunitným a kultúrnym centrom, takže si v týchto priestoroch môžu návštevníci vychutnať aj divadelné predstavenia, výstavy a hudobné produkcie,“ vyjadrila sa k aktivitám Elektrárne Piešťany jej riaditeľka Katarína Hallová, MBA. Aj plány do budúcnosti má jej tím veľké.

 

elektrarna EP záhrada

Foto: Pohľad na celý areál Elektrárne a Záhradu vedomostí

Postupne zveľaďuje bývalý stavebný dvor na takzvanú Záhradu vedomostí s historickými, ale aj vzdelávacími exponátmi. Už teraz je domovom Piešťanských mestských včiel, pracuje sa aj na projekte pozorovacích kompostérov pre vzdelávanie žiakov i širokej verejnosti. Záhrada slúži aj ako relaxačný priestor pre návštevníkov, či ako dejisko sezónnych kultúrnych a komunitných podujatí.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Elektrárňa Piešťany

ZDIEĽAJTE NÁS