Architekti a interiéroví dizajnéri na celom svete čoraz častejšie vyvíjajú budovy so zelenými komponentami, aby splnili naliehavé ekologické výzvy. Dnešní obyvatelia miest potrebujú však viac než len zelené fasády a množstvo kvetov.

 

design award uvodna interier mala

 

Potrebujú priestor, ktorý vytvára prepojenie medzi ich mestským životom a ich prirodzenými potrebami a snahou žiť v obklopení prírodou. Ide na jednej strane o viac zelene, ale aj o harmonizáciu ekológie, rekreácie a dizajnu a komplexnú symbiózu s prírodným prostredím.

Reinterpretovaný existujúci priestor

Či už ide o verejný alebo súkromný priestor, poľnohospodársku pôdu alebo mestské centrum, úlohou architektov a dizajnérov nie je zničiť existujúce stavby a priestory a vytvoriť niečo úplne nové. Ich snahou je naopak využiť existujúci priestor, ktorý prevezmú a reinterpretujú ho. Útočiskom pre milovníkov prírody sa môžu stať obrovské záhrady. Môžu to ale byť aj malé prechodné zóny medzi verejnými a súkromnými oblasťami, v ktorých sa formuje zelená oáza. Či už ide o mestskú obývačku v centre mesta alebo mestskú rekreačnú oblasť pri železnici, všade je priestor, ktorý môže byť naplnený novým životom a ekologickým dizajnom.

V dialógu s prírodou

Medzinárodná prestížna súťaž iF DESIGN AWARD 2021 v rámci svojej kampane „Kreatívna sila dizajnu“ vyhlásila víťazov, ktorí podporujú dialóg medzi ľuďmi a prírodou. Všetkých šesť víťazných projektov súťaže iF DESIGN AWARD 2021 je učebnicovým príkladom toho, ako dokáže progresívna architektúra spojiť ľudstvo a prírodu a zároveň splniť najvyššie očakávania moderného dizajnu.

 

design award singapur pavilon 2

 

Pavilón The Future of Us, Singapur, kategória Dialóg s prírodou

Ocenený pavilón sa nachádza pri zálive v singapurských záhradách. Nadväzuje na tradíciu architektonických štruktúr, ktoré plynule prepájajú zložitú perforovanú formu materiálu s priľahlým prostredím. Pavilón návštevníkom ponúka klimaticky príjemné vonkajšie prostredie a ohromujúci vizuálny zážitok podobný prechádzke pod listami bujných tropických stromov. The Future of Us navrhlo štúdio Advanced Architecture Laboratory SUTD pre ministerstvo národného rozvoja pri príležitosti 50. výročia Singapuru.

 

design award soul botanic park

 

Botanický park, Soul, Južná Kórea, kategória Trojrozmerný zážitok

Botanický park v Soule bol vybudovaný s cieľom vytvoriť mestský verejný priestor, ktorý bude predstavovať flóru a kultúru dvanástich svetových miest a zvýšiť ekologickú citlivosť. Architektonický návrh pochádza z pera architektov ateliéru Samoo Architects & Engineers a THE SYSTEM LAB. Tvar botanického parku reprezentuje konkávnu misku s priemerom 100 metrov. Okraj skleníka je pozvoľne vyvýšený nad celou centrálnou časťou a pripomína kalich kvetu. Návštevníci sa môžu v areáli pohybovať na rôznych úrovniach a byť jeho prirodzenou súčasťou.

 

design award park pagody

 

Tongan Wenbi Pagoda Park, Changzhou, Čína, kategória Externé urbanistické plánovanie

V rámci nového plánu urbanizácie poverila mestská samospráva mesta Changzhou dizajnérov Xiamen Urban Environment Design Engineering Co., Ltd., aby dali osem-hektárovej oblasti poľnohospodárskej pôdy významného kultúrneho a historického významu novú identitu. Na mieste vznikol kultúrny park a oddychové miesto, ktoré zodpovedá životnému štýlu miestnych obyvateľov. Architekti v spolupráci s poľnohospodármi a historikmi obnovili miestny ekosystém spolu s kultúrnym dedičstvom a následne využili existujúcu infraštruktúru pre kultúrny a vzdelávací život mesta.

 

design award vplaza

 

V-Plaza, Kaunas, Litva, kategória Mestská oáza

Uprostred novo navrhnutého súboru budov, ktorý sa môže pochváliť svetlými fasádami a ultramodernými pracovnými priestormi, vytvorila nemecká architektonická firma 3deluxe vizionárske námestie, ktoré je oslavou súčasnej mobility. Cyklisti a kolobežky sa plavia po organicky zakrivených úrovniach, medzi nimi sú kontinuálne začlenené oázy pokoja, vodné prvky, kaviarne a reštaurácie. V-Plaza oáza je kombináciou skateparku, ihriska a oddychovej zóny a je ideálnym miestom pre mladých a dynamických ľudí žijúcich v Kaunase.

 

design award zeleznica 1

 

Železnica s atmosférou, Tchajčung, Taiwan, kategória Mestská rekreačná oblasť, trvalo udržateľná cesta

Táto stratégia mestského rozvoja, ako kľúčová komunálna výstavba založená na účasti verejnosti, bola iniciovaná ľuďmi obhajujúcimi zachovanie starej železnice ako vzoru krajinného urbanizmu. Priestor pozostáva zo storočnej historickej železnice, ktorý bol zrenovovaný na mestskú rekreačnú oblasť s rôznymi prvkami ekológie, kultúry a voľnočasových aktivít. Areál navrhol architektonický ateliér G DESIGN S.D.

 

design award DISC 2

 

Športové výskumné a vývojové laboratórium, Soul, Južná Kórea, Kategória Kruh kreativity

Športové výskumné a vývojové laboratórium sa prezentáciou do kruhového dizajnu stáva dynamickou hmotou. Najvýznamnejšou časťou kruhu sú nádvorie, ktoré tvorí srdce objektu a dráha určená na športovanie. Špirála, ktorá stúpa s nekonečnou zeleňou, tvorí veľkú časť tejto organickej hmoty. Otvorený a voľný priestor v objekte je určený na kreatívnu komunikáciu. Prostredníctvom kľukatého umelého kopca dosahuje objekt harmóniu s mestským kontextom pri zachovaní ekologického dizajnu. Autorom architektonického návrhu stavby je štúdio Cre-te.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS