Odvetrané fasády dokážu predĺžiť životnosť budov, majú praktickú i ochrannú funkciu a môžu byť zaujímavým estetickým doplnkom domov, novostavieb i väčších komerčných budov. O tom, čo vlastne odvetrané fasády sú, na aké stavby sú vhodné, sme sa rozprávali s Ing. Alexandrom Kačincom.

 

qbond 1

 

Na aké budovy odvetrané fasády odporúčate?

Odvetrane fasády sú vhodné takmer pre každý typ budovy, rodinné domy a vily, administratívy, polyfunkčné objekty, bytové domy, školské či športové budovy, obchodné centrá až po výrobné priestory a sklady. Ideálne sú novostavby alebo rekonštrukcie, pri ktorých sa v projektoch od začiatku uvažuje s odvetranou fasádou. Uľahčuje to kompletný proces výstavby. Odvetrané fasády sú ideálne pre objekty vystavené extrémom, či už teplotným v zime a v lete alebo vetrom, dažďom, prachom a podobne. Zabezpečujú to veľmi odolné materiály v kombinácii s prevetrávanou špárou.

Sú budovy, na ktorých je odvetraná fasáda nevyhnutnosťou a naopak budovy, kde túto fasádu neodporúčate?

Výnimku môžu tvoriť rekonštrukcie historických budov, ktoré podliehajú pravidlám pamiatkového úradu, ktorý nemusí súhlasiť s týmto typom fasády, pretože preferuje zachovanie pôvodných materiálov. Okrem toho limitom môžu byť iba finančné možnosti investora.

Aké vzhľadové alternatívy fasád existujú? Dokážu vždy korešpondovať s momentálnym vzhľadom domu, alebo musí pri stavbe novej fasády ísť vždy o zmenu dizajnu a vzhľadu domu?

Fasáda je najdominantnejšia časť objektu a preto sa jej často prikladá i najväčšia pozornosť. Jej výrazný estetický dojem je dnes samozrejmá požiadavka majiteľov, investorov, architektov či dizajnérov. Typ fasády, farba, rozdelenie plôch a výber materiálov, to je náročný, ale veľmi zásadný proces na dosiahnutie želaného a jedinečného výsledku, ktorý by mal harmonicky dotvárať celok. Existuje množstvo materiálov na tento druh fasád a na výber je naozaj veľmi veľa dekorov, z ktorých si určite vyberie každý. Pri obnove fasády alebo jej časti za odvetranú, ide takmer vždy o zámer zmeny dizajnu. Je však možné prispôsobiť sa materiálmi a dekormi k jestvujúcej fasáde a vzhľadu objektu. Povrchové úpravy produktov nie sú limitované len základnou škálou farieb, ale reprezentujú ich najmä elegantné metalické odtiene, spektrálne farby (meniace svoju farbu uhlom pohľadu), rôzne dekory dreva, kameňa, art dizajnu až po vlastné návrhy. Obkladové dosky sa na konštrukciu lepia, nitujú alebo skrutkujú. Medzi najčastejšie používané materiály patria Fundermax, Alpolic, Tecubond, Trepsa.

Pripomeňte nám najväčšie výhody týchto fasád.

Základnú výhodou je ochrana steny pred slnkom, vetrom, dažďom, vlhkosťou, plesniam, mrazom, mestským a priemyselným smogom, hlukom a pod. Prúdenie vzduchu zospodu nahor zabraňuje preniknutiu vlhkosti a teplu do steny. Tento systém patrí k najúčinnejším a najzdravším fasádnym systémom.

 

qbond 2

qbond 10

 

V súvislosti s odvetranými fasádami sa často rieši problematika tepelných mostov. V čom sú tepelné mosty, ich prerušenie a zachovanie, podstatné?

Podstatné je prerušenie tepelných mostov pretože tie sú nežiaduce. Pri odvetraných fasádach vznikajú na hliníkovej konštrukcii a teplo/chlad sa prenáša na stenu cez kotviace konzoly. Keďže kotviacich bodov môže byť na meter štvorcový 9 až12, tak to nie je zanedbateľné číslo. Tento tepelný prenos dokážeme eliminovať, termo podložkami, ktoré sa inštalujú pod kotviace konzoly. Ide o bežný štandard už minimálne 8až10 rokov.

Dokážeme inštaláciou odvetranej fasády znížiť celkovú energetickú náročnosť stavby?

Určite áno! Päťdesiat percent nákladov na vykurovanie sa ušetrí izoláciou objektu. Obvodový plášť budov tvorí najväčšiu plochu budovy, preto je už iba veľmi málo (špeciálnych) projektov budov, ktoré neuvažujú so zateplením. Aj ekonomické a ekologické analýzy poukazujú na zvyšujúci trend cien energií. Vykurovanie budov predstavuje často najvyššiu položku v spotrebe energie domácností aj väčšiny firiem. Druhov izolácii je veľa, od polystyrénu cez minerálne izolácie až po drevovláknitú izoláciu. V odvetraných fasádach možno použiť len minerálne izolácie, nikdy nie polystyrén, pretože ten vplyvom tepla sublimuje a je horľavý. A to je nežiaduce.

Aká je údržba a starostlivosť o odvetrané fasády?

Starostlivosť o odvetrane fasády je veľmi jednoduchá, väčšinou ich umyje dážď, ak treba umyť väčšie znečistenie, môžeme použiť vysokotlakový čistič so saponátom. Niektoré z obkladových materiálov majú antigrafity povrch, takže z nich dokážeme vyčistiť i nevydarene diela „umelcov“. Na trhu sú i samočistiace EKO materiály, ktoré dokonca vytvárajú kyslík (1000m² = 8 stromov). Takže vitajme v budúcnosti.

Viac informácií: www.qbond.sk

ZDIEĽAJTE NÁS