Air Square je mobilný verejný priestor, ktorý aktivuje nedostatočne využívané mestské priestory tým, že im dáva zmysel a prináša do nich život.

 

air square 1 uvod

 

Projekt reaguje na potrebu zmierniť problémy so zmenou klímy. Rieši nadmerné exponovanie tepelných ostrovov a nedostatok zelených a živých verejných priestranstiev v našich mestách. Autorom návrhu je architektonické štúdiou Kogaa v spolupráci so špecialistami na vzdušné stavby – Kubíček Visionair.

 

air square 4

 

Horní prstenec inštalácie je navrhnutý ako veľký tieniaci systém, ktorý ochladzuje a poskytuje útočisko pred slnkom a teplom. V noci naopak ponúka osvetlenie tmavých a menej bezpečných mestských zákutí. Inštalácia zlepšuje kvalitu mestského prostredia a prispieva k budovaniu rezistentnej modrozelenej infraštruktúry mesta, čo následne zvyšuje kvalitu životného prostredia, zdravia, biologickej rozmanitosti a zvyšuje aj hodnotu okolia.

 

air square 2

 

Ako sa vyjadrili realizátori projektu, mobilná stavba taktiež zvyšuje povedomie o adaptácii na klimatickú zmenu, čo poskytuje a urýchľuje realizáciu inak trvajúcich adaptačných opatrení na zmenu klímy, ako napríklad zmeny v územnom rozvoji, infraštruktúre, výstavbe, službách, verejnom priestore ale aj v oblasti bezpečnosti obyvateľov.

 

air square 3

 

Air Square má bezbariérový prístup a priechodnosť v rámci celkového toku mesta. Inštalácia je vyrobená z CNC rezaných dosiek s minimálnym množstvom odpadu z výrezov. Konštrukcia základu je navrhnutá ako modulárny systém zložený zo zvislých stojníc a vodorovných lavíc. Komponenty sú k sebe pripevnené skrutkami a poskytujú kruhovú nosnú konštrukciu zabezpečujúcu stabilitu celého objektu.

 

air square 5

 

Polohovateľné lavice ponúkajú viac využitia. Môžu byť priestorom pre organizovanie verejných akcií, trhov, koncertov i prednášok, ale aj ako univerzálny mestský mobiliár s posedením, osvetlením a tienením v jednom. Air Square vytvára priestor, ktorý zvyšuje kvalitu života v našich mestách. Mobilné námestie Air Square bolo už úspešne aplikované v Španielsku, USA i Českej republike.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Kubíček Studio, Josema Cutillas

ZDIEĽAJTE NÁS