Zmena globálnej klímy a dnešná spoločnosť si vyžaduje uspokojenie zvyšujúcich sa energetických potrieb, no zároveň musí minimalizovať škody, ktoré sme my ľudia napáchali, pretože naša ekonomika, ľudský organizmus i životné prostredie začína verejne protestovať.

 

martel valca 2019 12 02

 

Obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné žiarenie sú schopné úplne pokryť spotrebu všetkých druhov energie prakticky v každej krajine sveta. Sú ekologické a neznečisťujú prostredie. Súčasný stav potrebuje zmenu, no táto snaha o zmenu si rovnako tak vyžaduje aj nové technológie, a tie si zasa vyžadujú nový spôsob myslenia. Medzi takýchto ľudí patrí aj Ing. Beláň, ktorý je vedúcou osobnosťou skupiny MARTEL Elektromontáže s celoslovenským i európskym pôsobení, funguje už od roku 2001 a hlavným predmetom ich činnosti sú práce v elektroenergetike. Aktívne sa podieľajú na globálnom zlepšovaní ovzdušia a výroby tzv. zelenej energie zo slnka. Viac o fotovoltike ako aj o samotnej spoločnosti nám povie sám pán Beláň.

 

Na začiatok nám priblížte akými činnosťami sa zaoberá skupina MARTEL Elektromontáže a aké služby ponúka svojim klientom?

Naša skupina sa skladá z niekoľkých spoločností pre komplexnejšie pokrytie slovenského trhu a zahraničných pobočiek. Nakoľko sú dnes najväčšie náklady pre firmy či súkromníkov práve energie, snažíme sa zahrnúť do našej ponuky všetky dostupné riešenia na ich zníženie – renovácie zastaraných elektrických inštalácií, výstavba nových elektrických sietí, fotovoltické systémy na kľúč pre domácnosti a firmy, nabíjacie stanice pre elektromobily a iné.

 

Aké panely pri vašej práci uprednostňujete?
Pri našich inštaláciách využívame polykryštalické alebo monokryštalické fotovoltické panely („klasické panely“ - ploché plastové dosky s nalepeným kremíkom zaliate v plexiskle), ktoré sú aplikovateľné na akýkoľvek typ strechy a variant zapojenia alebo uložené na konštrukciu na zem.
Taktiež pracujeme aj s panelmi Solyndra od renomovaného amerického výrobcu. Solyndra systém je ideálny na rovné strechy, nakoľko sa jedná o trubicovú technológiu s vlastným nosným systémom, nízkou hmotnosťou a možnosťou vôbec túto technológiu nekotviť do strešnej krytiny či zavetrovať.

 

Na akom princípe fungujú?
Všetky naše fotovoltické systémy fungujú trvalo paralelne so sieťou a plynulo dopĺňajú výkon siete tak, aby domácnosť či firma odoberala z distribučnej siete čo najmenší výkon. Uskladnenie nadbytočnej energie riešime zapájaním batérií do systému, kedy FVE pri výpadku napájania okamžite zálohuje vybrané spotrebiče práve z nich. Energia z batérií je dodávaná aj počas nočných hodín tak, aby bola pokrytá nočná spotreba budovy. V dnešnej dobe dodávame lítiové batérie (LiFePO) pre ich vysokú výkonnosť a životnosť (majú záruku 10 rokov a životnosť 8000 cyklov).

 

S čím môžeme kombinovať fotovoltaické panely?
Systém sa dá spojiť aj s tepelnými čerpadlami a to jednoducho tak, že z princípu toku prúdu (ide čo najmenším odporom a najkratšou cestou), keď zapojíme fotovoltický systém do sústavy odkiaľ napájame aj tepelné čerpadlo (ale aj iný elektrický spotrebič), bude táto energia tiecť z fotovoltického systému priamo do spotrebiča. Tiež do systému dopĺňame tzv. Wattrouter, ktorý dodáva prebytočnú energiu do existujúceho či nového elektrického bojleru a znižuje tak náklad na prípravu TUV.

 

Aké máte plány do budúcnosti?
Momentálne pripravujeme projekt vlastných nabíjacích staníc pre elektromobily, kde chceme spojiť naše skúsenosti s fotovoltikou a usmerniť zelenú energiu do elektrických áut. Ak by sme sa mali dívať ešte ďalej, testujeme s jednou partnerskou firmou aj tzv. objednávanie elektrickej energie online, čo je prevratná vec v tak malom merítku ako sú domácnosti (v porovnaní s veľkoodberateľmi).

 

Aké sú vaše projekty či už u nás alebo v zahraničí v rámci fotovoltiky?
V roku 2014 sme naše skúsenosti s fotovoltikou uplatnili a otestovali na najväčšej fotovoltickej elektrárni v Európe, vo francúzskom meste Toul s celkových inštalovaným výkonom 144 MW. Bol to jeden z najväčších projektov v tej dobe, ktorý sa uskutočnil pod taktovkou EDF, Electricité de France, jedného z najväčších hráčov v európskej energetike a bol vybudovaný na bývalej leteckej základni ako príkladné využitie inak nevyužiteľnej plochy.

 

 

 

Viac informácií nájdete na: www.fotovolticke-panely.eu

 

 

 

ZDIEĽAJTE NÁS