V minulosti nádherná záhrada v centre Bratislavy nazvaná po svojich zakladateľoch Prüger-Wallnerovcoch vznikla krátko pred druhou svetovou vojnou. Po postavení domu si majitelia upravili okolitý terén záhrady v prírodno - krajinárskom štýle a časť záhrady vymedzili na úžitkové pestovanie zeleniny a ovocia. Krátko na to sa však museli odsťahovať a dom i záhrada po čase pripadli do majetku mesta.

 

prugerova zahrada bratislava centrum wallnerova revitalizacia 3

Foto: Nadácia VÚB

 

Počas tohto dlhého obdobia priestor pustol, stal sa odkladiskom odpadu a zanedbaným miestom, o ktorého existencii netušili ani mnohí z Bratislavčanov. Záhrada sa nachádza v bezprostrednom centre mesta, na severnom konci Havlíčkovej ulice, v tesnom susedstve Horského parku. Od roku 2020 sa mesto Bratislava v spolupráci s Nadáciou VÚB snažia o jej revitalizáciu.

 

prugerova zahrada bratislava centrum wallnerova revitalizacia 2

Foto: Nadácia VÚB

 

V prvom slede bolo nevyhnutné vyčistiť areál, z ktorého sa vyviezlo aj vďaka dobrovoľníkom 50 ton stavebného a komunálneho odpadu. Pokračovalo sa odstraňovaním zarasteného areálu od náletovej buriny a inváznych rastlín. Vysadené tu boli nové stromy, kvetinové záhony a vznikla tu aj komunitná záhrada. Napriek tomu, že pandémia počas minulej jesene a zimy práce spomalila, postupne pribúdal prírodný mobiliár - mostíky ponad vzácne mokrade, drevené chodníčky, bránky, informačné a náučné tabule. Ako jedno z najnovších pribudlo krásne detské ihrisko.

 

prugerova zahrada bratislava centrum wallnerova revitalizacia 5

Foto: Bratislava Staré Mesto - Marek Velček

 

Priestor s rozlohou 2,5 hektára bude slúžiť ako prírodný priestor na oddych, prechádzky, relaxáciu, i ako komunitný priestor. Práve spomínané mokrade, ktoré sú veľkou vzácnosťou záhrady zostanú zachované a budú slúžiť na akumulovanie zrážok, ktoré budú k dispozícii okolitému ekosystému. Celková filozofia budovania a obnovy záhrady je výsostne ekologická a trvalo udržateľná. Pôvodné stromy sú v záhrade ponechané a k výrubu sa pristupuje len v prípade, že sú stromy choré a nezachrániteľné, a tiež v prípade, ak by mohli ohroziť návštevníkov. Vzniknutý prírodný odpad zo záhrady sa kompostuje a ďalej využíva.

 

prugerova zahrada bratislava centrum wallnerova revitalizacia 6

Foto: Nadácia VÚB

 

Na revitalizácii a rekonštrukcii záhrady sa neustále pracuje, v pláne je vytvorenie edukačného priestoru. Ten by mal vzniknúť v rekonštruovanom pôvodnom domčeku a svoje brány bude mať otvorené pre deti a ich školské a mimoškolské aktivity. V jednom z pôvodných skleníkov by mal tiež vzniknúť priestor na pestovanie drobného ovocia a zeleniny a menší výstavný priestor. Plán na realizáciu týchto aktivít sa odhaduje do konca jesene roku 2021.

Pripravila: Petra Adamcová
Úvodná foto: Bratislava Staré Mesto - Marek Velček

ZDIEĽAJTE NÁS