Fish Tail Park - snový plávajúci les je kombináciou architektonického, krajinného, mestského a environmentálneho dizajnu. Reguluje dažďovú vodu, poskytuje biotopy pre voľne žijúce zvieratá, ponúka množstvo rekreačných príležitostí a dáva obyvateľom príležitosť tráviť čas v prírode.

 

čína park voda 5

 

Park, ktorý vyrástol na 126 akrovom zanedbanom pozemku v záplavovej oblasti rieky Jang-c´-Tiang vo východnej Číne je autorským projektom krajinných architektov z kancelárie Turenscape.

Zachytávanie a regulácia dažďovej vody 

V oblasti bolo vytvorené jazero s kapacitou celkového množstva jeden milión kubických metrov prítoku dažďovej vody. Inšpirovaný starodávnym konceptom poľnohospodárstva na močiaroch, jednoduchými technikami a plávajúcimi záhradnými systémami, boli v priestore jazera vytvorené početné ostrovčeky. Vznikli nasypaním recyklovaného uhoľného popola zmiešaným s pôdou z hrádzí rybníka.

 

čína park voda 2 čína park voda 3

 

Na reguláciu dažďovej vody boli na ostrovčeky a do vody zasadené pôvodné rastliny z tejto oblasti, ktoré nemajú problém s prežitím v spojení s odlivom a prietokom vodných hladín. Pretože kolísavá hladina vody často odhaľuje neúrodné bahnité pobrežia, pozdĺž pobrežia a okrajov ostrovov boli vysadené viacročné a jednoročné mokraďové rastliny a lotosové rastliny poskytujúce vysoko účinný kryt jazier. Vytvorené terasovité mokrade plnia úlohu filtrácie mestského odtoku. Pôda a štrukturálna stabilita chránia biotop pred degradáciou.

 

čína park voda 6

 

Priestor na oddych a spojenie s prírodou

Sieť chodníkov a plošín na rekreačné účely obklopujú jazero a poskytujú prístup na zalesnené ostrovy, čo návštevníkom ponúka nespočetné množstvo príležitostí na objavovanie. Najnižšie položená promenáda nad vodou je navrhnutá tak, že v prípade monzúnových dažďov budú niektoré chodníky zaliate vodou, ale po jej ústupe sú opäť v prevádzke. Po vynorení sa dajú ľahko umyť spolu s lavicami vyrobenými z hliníka.

Kruhové chodníky pre chodcov a cyklistov sú situované nad 20-ročnou hranicou povodní, takže sú dostupné počas celého roka a za akýchkoľvek poveternostných podmienok. Mosty, plošiny, pavilóny a vyhliadkové veže sú umiestnené tak, aby poskytovali atraktívne miesta a útočiská na rôzne aktivity. Ich súčasný dizajn pomáha vniesť do starobylého mesta, ktoré vznik sa datuje do obdobia pred 2 000 rokmi dozadu, zmysel pre modernosť a pokrok.

 

čína park voda 7

čína park voda 4

 

Ako vo svojom vyhlásení uvádzajú autori projektu, „Fish Tail Park ponúka replikovateľný model navrhnutej mestskej prírody pre regióny s monzúnovým alebo premenlivým podnebím, ktoré dokážu riešiť početné výzvy spojené s povodňami, obnovou biotopov a rekreačnými požiadavkami." Projekt je súčasťou väčšieho úsilia krajinného architekta ukázať, že je možné otvoriť nový priestor v mestách nielen pre ľudí, ale aj pre prírodu a pre prírodné úkazy, ktoré sú súčasťou nášho života.  

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Turenscape

ZDIEĽAJTE NÁS