Cieľom národnej súťaže ENVIROMESTO 2021 je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale aj v reálnom živote. V tomto ročníku súťaže mestá súperili v štyroch oblastiach.

 

enviro 1

 

Do tretieho ročníka celoslovenskej súťaže ENVIROMESTO 2021 sa prihlásilo 16 slovenských miest. Okrem laureáta súťaže, mesta Trenčín, hodnotiaca komisia ocenila aj Púchov, Nitru a Skalicu. Ich umiestnenie je výsledkom dlhodobej snahy, ktorú vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Zástupcovia samospráv si v mesiaci február 2022 z rúk ministra životného prostredia SR - Jána Budaja prevzali ocenenia. Záštitu nad súťažou prevzal priamo minister Budaj, ktorý uviedol, že tretí ročník súťaže považuje za mimoriadne úspešný. Výsledkom je najvyšší počet prihlásených miest v histórii súťaže.

Mesto Trenčín presvedčilo hodnotiacu komisiu komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia. Ide napríklad o aktivity v obehovom hospodárstve, v budovaní zelenej infraštruktúry, v ochrane ovzdušia či v realizácii opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy. Trenčín zároveň dominoval aj v súťažnej oblasti „Prechod na zelené hospodárstvo“, ktorú vyhral. Vďaka podrobnej analýze odpadov a SMART riešeniam sú v meste prijímané efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca s verejnosťou a osvetová činnosť v téme odpadového hospodárstva na základných školách.

 

trencin 1

 

Mesto Púchov zvíťazilo v oblasti „Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra“ vďaka rôznorodým aktivitám za účasti verejnosti a predovšetkým mládeže. Mesto aktivizuje obyvateľov k vyčisteniu svojho okolia a pravidelne prepája činnosti s environmentálnou výchovou. Vysádza stromy, podporuje biodiverzitu a opeľovače.

Mesto Nitra získalo ocenenie v oblasti „Ochrana ovzdušia“ za koncepčné riešenie, spoluprácu všetkých sektorov a zdieľanie dát. Samospráva využíva meteostanice na informovanie odborníkov a verejnosti, rozmiestnenie staníc navrhlo s využitím Plánu udržateľnej mobility (PUM).

Mesto Skalica si zo súťaže odnáša prvenstvo v oblasti „Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy“ za komplexnosť prístupu v danej oblasti, najmä revitalizáciou veľkých plôch v meste využitím vodozádržných opatrení.

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií: Ministerstvo životného prostredia SR

 

 

ZDIEĽAJTE NÁS