Symbióza života v mestskom a prírodnom prostredí a podpora prirodzeného prostredia je momentálnym cieľom veľkej transformácie poľského parku v hlavnom meste Varšava.

 

park polsko 1 uvod

 

Park Pole Mokotowskie v centre mesta je ľahko dostupný mestskou dopravou. V jeho blízkosti sa nachádza Technická univerzita, Národná knižnica, športový štadión i viaceré kultúrne inštitúcie, a tak priestor prirodzene využíva široká škála ľudí. Novým cieľom transformácie parku je podpora koexistencie ľudí, zvierat i rastlín.

 

park polsko 5

 

Na posilnenie biodiverzity parku bola ako jedna z kľúčových aktivít vykonaná reštrukturalizácia vodných plôch parku. Za posledný rok zhotovitelia odstránili 13 000 metrov štvorcových betónu a v súčasnosti vytvárajú viacero menších vodných plôch v areáli hlavného rybníka. Rybník pritom predstavuje nový, prirodzený tvar, ktorý je naladený na vegetáciu v oblasti. Prostredníctvom nového systému vodných zdrojov urobia dizajnéri v parku prosperujúce ekosystémy na báze vody.

 

park polsko 3

 

Tieto budú centrom voľne žijúcich živočíchov a významne prispejú k mikroklíme parku. Súčasťou rozšíreného vodného systému bude aj hlavná nádrž, spleť kanálov, dažďové záhrady a mokraďové lúky. Popri rybníku tieto prvky tiež pomôžu pri zadržiavaní, filtrovaní a odparovaní dažďovej vody. Týmto spôsobom sa v parku zmiernia extrémne teploty a zlepší sa kvalita ovzdušia a zvýši vlhkosť.

 

park polsko 2

park polsko 4

 

Medzi ďalšie prírodné zásahy bude patriť vytvorenie permakultúrnych záhrad a rôznych tematicých pavilónov. Napríklad vzdušný pavilón bude indikovať aktuálnu kvalitu ovzdušia v meste. Na ostrove v hlavnom rybníku má byť vybudovaný vodný pavilón. Jeho strecha so sklenenou miskou bude použitá na zber dažďovej vody a bude prezentovať rôzne vodné prvky. Jedným z rozsiahlych spoločenských priestorov bude tzv. veľký salón - rozsiahla lúka v obklopení stromov. Táto bude dejiskom veľkých spoločenských stretnutí a podujatí. Ďalším dôležitým priestorom bude Galéria krajinného umenia s nadrozmernými umeleckými displejmi, ktoré budú viditeľné aj prostredníctvom satelitných snímok.

Pripravila: Petra Adamcová
Vizuáalizácie a foto: Inhabitat, WXCA

ZDIEĽAJTE NÁS