Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili súťažný projekt - Cenu Slovenskej republiky za krajinu, ktorý sa usporadúva už po siedmy krát.

 

cena krajiny 3

 

Ide o čestné vyznamenanie pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Dohovoru o krajine Rady Európy na národnej úrovni. Cena sa udeľuje raz za dva roky. Pri jej hodnotení sa oceňujú aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Slovenská republika udeľuje túto cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, či plánovaniu krajiny a následnej nominácie laureáta na Cenu Rady Európy za krajinu.

Štátny tajomník MŽP SR, Juraj Smatana, vyjadril presvedčenie, že v tomto roku bude opäť nájdený kandidát, ktorý sa nestratí ani v medzinárodnej konkurencii. Svoju prihlášku do súťaže môžu predkladať miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie až do 30. júna.

 

cena krajiny 2 cena krajiny 1

 

Kandidáti, ktorých projekty splnia predpísané kritéria budú nominované na cenu a postúpia na obhajobu pred odbornú komisiu. Jednotlivé projekty budú posudzované odbornou komisiou, zloženou zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce i tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti. Výsledky súťaže budú známe na jeseň tohto roku.

Do roku 2022 boli v predošlých šiestich ročníkoch vyznamenané titulom Cena Slovenskej republiky za krajinu nasledovné projekty:

  • Nadácia Ekopolis za Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov nadácie.
  • Čiernohronská železnica n. o. za projekt Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu.
  • Obec Liptovská Teplička za projekt Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr.
  • Mesto Hriňová za projekt Hriňovské lazy – krajina hodnôt.
  • Občianske združenie KALVÁRSKY FOND za projekt „Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici“.
  • Občianske združenie kRAJ za projekt „Včelí kRAJ“.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS