Věděli jste, že vytápění, osvětlení a zásobování teplou vodou tvoří asi 40 % veškeré spotřeby elektrické energie budov? Emise CO2 pouze z těchto tří oblastí spotřeby elektrické energie tvoří asi 20 % z celkového znečištění CO2.

 

wolf 1

 

Sektor budov, zejména vytápěcí technika, patří k největším „žroutům energie“ a má velký vliv na emisní cíle CO2. Na otázku, který systém vytápění bude v budoucnosti vhodný pro vaši vlastní potřebu, dnes existuje díky technickému pokroku mnoho odpovědí.

1. Vytápění pomocí tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se nejlépe hodí do moderních dobře zateplených a velmi kvalitně provedených budov. Je to vytápění budoucnosti. Čím nižší je úroveň teploty potřebná k vytápění, tím lépe funguje tepelné čerpadlo – tzn. tím je jeho výkon účinnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Výhody tepelných čerpadel: vysoká šetrnost k životnímu prostředí, dobrá kombinovatelnost s fotovoltaikou a solárními systémy, nízké náklady na údržbu, ekologická energie nic nestojí a je dostupná v neomezeném množství. Nevýhody: poměrně vysoké investiční náklady, závislost na kolísání cen elektřiny.

Tepelné čerpadlo CHA-Monoblock

CHA Monoblock vzduch/voda je naše nejoblíbenější tepelné čerpadlo a zaměřuje se na bezpečný a hospodárný dlouhodobý provoz. Je velmi efektivní, díky vysoké teplotě výstupu otopné vody je rovněž ideální do stávajících staveb, výjimečně tiché, účinné a energeticky úsporné. S výkonem 7 kW nebo 10 kW zajišťuje nízké provozní náklady a splňuje všechny požadavky na státní dotace. V zimě teplo, v létě chlad – tepelné čerpadlo vzduch/voda lze použít jak k vytápění, tak k chlazení. Používá inovativní chladivo R290 a je tak mimořádně šetrné k životnímu prostředí. S čerpadlem CHA-Monoblock ušetříte až 30 % nákladů na energie, to znamená roční úsporu až 8 000 Kč!

Čerpadlo CHA-Monoblock je vybaveno mezinárodním komunikačním standardem EEBUS. Proto lze vytápění ideálně kombinovat s dalšími energetickými systémy. Náklady kladené na elektrickou energii lze pokrýt i vlastním fotovoltaickým zařízením. Dosáhnete tak maximální nezávislost pro svou domácnost a elektrickým proudem vyrobeným vlastními silami budete moci nepřetržitě napájet tepelné čerpadlo.

2. Hybridní vytápění

Hybridní vytápění kombinuje různé topné systémy: například plyn společně s obnovitelnými zdroji energie (tepelná čerpadla). Velkou předností hybridního vytápění je to, že slabé a silné stránky různých systémů spolupracují tak, aby dobré vlastnosti jednoho systému vytápění vyrovnávaly slabé stránky druhého zdroje energie. U hybridního vytápění přebírá základní dodávku tepla tepelné čerpadlo. Plynové topení se zapíná v časech nejvyššího odběru, kdy už výhřevnost tepelného čerpadla není dostatečná.

Výhody hybridních systémů: kombinace plynového vytápění a obnovitelných zdrojů energie, ekologický provoz a nezávislá výroba tepla. Nevýhody: vyšší pořizovací náklady, složitější instalace a vyšší nároky na prostor.

3. Vytápění pomocí solární energie

Solární tepelné systémy fungují na základě ohřevu vody sluncem. Na střeše budovy se nacházejí kolektory, kterými protéká voda. Užitečným doplněním solárního systému je zásobník, ve kterém se získaná tepelná energie uchovává. Vedle nebo místo něj se používají tepelná čerpadla nebo plynové kotle. Tímto způsobem je solární energie účinně využívána při slunečním svitu, zatímco druhá část vytápění pokrývá spotřebu tepla ve dnech bez slunečního svitu a v noci.

Výhody solárních systémů: sluneční energie nestojí nic a je k dispozici v neomezeném množství, finanční podpora ze strany státu a neustále se snižující investiční náklady. Nevýhody: závislost na hodinách slunečního svitu, solární kolektory většinou nepokryjí celou potřebu tepla budovy.

Využijte státní dotace až do výše 100 000 Kč!

Vynikající zpráva je, že stát poskytuje finanční podporu ve formě dotací na obnovu systému vytápění. Dotace můžete získat i na většinu produktů a systémů WOLF. Vaše investice se tak může vrátit už za pár let, podle toho, pro který systém vytápění budoucnosti se rozhodnete.
Program Nová zelená úsporám je určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Cílem je snižování energetické náročnosti obytných domů. Dotace lze čerpat například i na: výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, ohřev vody, solární termické a fotovoltaické systémy i rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT).

WOLF - Expert na vnitřní prostředí

Vytápění budoucnosti musí fungovat účinněji a přinášet nižší náklady na palivo, než je tomu u konvenčních systémů vytápění. V porovnání s konvenčními systémy se tedy musí celkově vycházet z nižších nákladů na energii.
Společnost WOLF nabízí kompletní řešení vytápění a větrání na míru, které kombinuje výrobky a jednotný řídicí systém, aby koncovým uživatelům poskytla maximální komfort, zdravé vnitřní prostředí a bezpečnost. Zařízení WOLF navíc mezi sebou efektivně komunikují a díky aplikaci WOLF SmartSet je lze ovládat nebo regulovat na dálku prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Kdykoli a kdekoli.

Více informací: czech.wolf.eu

ZDIEĽAJTE NÁS