Ovládanie domu prostredníctvom aplikácie v mobile, tablete alebo počítači dokáže ušetriť čas, peniaze a maximálne zvýšiť komfort bývania. Na tému inteligentné domy sme sa rozprávali s konateľom spoločnosti UNIVENTA, Miroslavom Šmatlavom.

 

univenta 1

 

Predstavte nám prosím na úvod pojem inteligentné domy, čo si pod týmto slovným spojením môžeme predstaviť?

Pojem inteligentný dom v sebe zahŕňa široký okruh činností, ktoré pre prevádzku a užívanie domu zabezpečuje systém riadenia. Stručne sa to dá zhrnúť sloganom našej firmy „Komfort vďaka technike“. Rozsah zvolenej inteligencie domu môže byť pre každého užívateľa domu rôzny. Jeho pokrytie môže v sebe zahŕňať napríklad iba inteligentné riadenie teploty jednotlivých miestností domu. Rovnako ako kúrenie ovládame aj chladenie, či už pomocou klimatizačných jednotiek alebo chladiacich stropov. Inteligenciu domu môžeme rozšíriť napríklad o riadenie vonkajších žalúzii a tienenia, ktoré dnes technologicky môžeme zaradiť k systémom, ktoré výrazne ovplyvňujú teplotu v miestnostiach domu. Samozrejmosťou aj ochrana samotných žalúzií pri veľkých rýchlostiach vetra sa žalúzie a markízy automaticky stiahnu aby nedošlo k ich poškodeniu, alebo napr. automatické zatienenie, kde napr. pri zapnutí svetla v spálni sa žalúzie automaticky zatiahnu a zabezpečia tak nerušené súkromie. V rozširovaní možností inteligencie domu môžeme pokračovať napr. riadením rekuperácie, zavlažovaním záhrady, skleníka v závislosti od skutočnej vlhkosti pôdy, kde znova šetríme energiu, minieme iba toľko vody koľko je potrebné. Možností je nespočetné množstvo. Nemenej dôležitá je aj možnosť využitia pri ochrane a bezpečnosti domu napr. pri poruche alebo zabudnutí uzavretia prívodu vody, aby nedošlo k vytopeniu objektu alebo počas dovolenky simulujeme prítomnosť v dome zapínaním svietidiel, vyťahovaním žalúzii a podobne. Systém nemá prakticky žiadne obmedzenie a je ho možné ľubovoľne rozšíriť na oblasti, ktoré preferuje zákazník, lebo podľa filozofie našej firmy a mňa osobne, dom má slúžiť užívateľovi, majiteľovi a nie majiteľ má slúžiť domu.

 

univenta 4

 

Pre aké domy je systém inteligentných nastavení vhodný?

Inteligentný systém riadenia je vhodný pre každý objekt, či už je to novostavba, nízkoenergetický dom, chata, hotel aj panelové domy. Samozrejme pri novostavbe môžeme pustiť fantázii uzdu, tam je priestor takmer bez obmedzení (okrem finančných). V ostatných prípadoch je pri existujúcich objektoch priestor trochu zúžený kvôli tomu, že s inštaláciou sú potrebné aj nejaké technologické úpravy, elektroinštalácie či vykurovacieho systému. Našťastie existujú aj bezdrôtové technológie, ktorými je možné potrebný rozsah inštalácie nastaviť a záleží skutočne už iba na užívateľovi aký rozsah zvolí.

 

univenta 3

 

Dokáže nám takéto nastavenie aj ušetriť finančné prostriedky, energie a podobne? Dá sa vyčísliť úspora napríklad percentuálne?

Inštaláciou inteligentných systémov samozrejme šetríme finančné prostriedky na prevádzku domu. Systém vďaka tomu, že dodá iba toľko energie a iba vtedy ak je to potrebné, šetrí náklady na prevádzku. Eventuálne to môžeme vyjadriť niekde od 15% do 30%, záleží od objektu a rozsahu riadenia. Platí čím väčší rozsah tým väčší potenciál úspor. Hlavným benefitom je komfort a bezpečnosť bývania v dome, ktorý stojí nemalé finančné prostriedky a máme ho stále pod kontrolou.

Viac informácií: www.univenta.sk

ZDIEĽAJTE NÁS